logo Szlachetnych z drzewkiem 50x75procjpg

  • 111111111111

    PRACĄ DLA NASZYCH RODZIN I OJCZYZNY 
    ZBUDUJEMY POLSKĘ SPRAWNĄ, SILNĄ I SPRAWIEDLIWĄ

  • 2

My szlachetni Polacy musimy się zebrać i działać, bo Polska jest w potrzebie!

Współczesna cywilizacja rozwija w oszalałym tempie techniki elektroniczne, które rewolucjonizują kontakty międzyludzkie. Dotychczasowe zasady współżycia, oparte na realizacji wspólnych celów w rodzinie i wspólnotach narodowych, zastępuje daleko idący indywidualizm i obojętność na sprawy publiczne. Dzisiaj, obok kryzysu ekonomicznego w skali globalnej, wystąpił i narasta kryzys obowiązujących dotąd wartości. W Polsce po ponad dwudziestu latach transformacji mamy głęboki kryzys systemu władzy, ponieważ interesy partii są wciąż ważniejsze dla polityków niż Ojczyzna, a negatywna selekcja posłów i radnych godzi w powagę Rzeczpospolitej.

Rozwoju techniki nie powstrzymamy i nie da się przywrócić starych zasad ładu społecznego, ale można i trzeba budować nową Polskę, wykorzystując potrzebną nowoczesność dla jej dobra.

Nie możemy dopuścić, by kryzys rodziny doprowadził do klęski demograficznej Narodu Polskiego, a zanik wrażliwości obywatelskiej, wobec braku alternatywy politycznej, do paraliżu państwa. - Chcemy żyć w Ojczyźnie, która zapewni bezpieczny rozwój rodzinom, umożliwi większości godnie nagradzaną pracę i będzie państwem sprawnym, silnym i sprawiedliwym.

Zbudowaniem Polski naszych marzeń muszą zająć się wreszcie ludzie szlachetni, którzy w działaniu łączą wartości z mądrością i umiejętościami. Praca, Rodzina, Ojczyzna to niezbywalne wartości, które wyznaczają kierunki naszej aktywności społecznej i politycznej.

MY SZLACHETNI, czerpiąc siłę z historycznych dokonań Polaków, przeprowadzimy konieczne zmiany w naszej Ojczyźnie. Damy szansę realizacji ambitnych planów nowym pokoleniom Polaków, zachowując normy demokratyczne w praktycznym działaniu, pozostając wiernym wartościom naszych przodków.

Jesteśmy przekonani, że w tym działaniu nie zabraknie wszystkich szlachetnych Polaków. Dołącz do nas!

Andrzej Stępniewski
Inicjator Szlachetnych

                                                                                                             

Tezy Programowe Szlachetnych

Wstęp 

Polska dokonała przez ostatnie 30 lat ogromnego skoku cywilizacyjnego, dwa razy więcej produkuje towarów i usług a eksport jest osiem razy większy. Żyjemy dłużej i znacznie lepiej. Nasz Kraj jest niewątpliwie piękniejszy, mądrzejszy i bardziej zasobny. Osiągnęliśmy to wielkim kosztem. Polacy należą do najszybciej starzejących się społeczeństw na świecie. Z Polski wyemigrowało za pracą ponad 2 mln młodych wykształconych osób. W Kraju w dalszym ciągu jest ponad 10% bezrobotnych głównie młodych wykształconych ludzi a dzietność polskich kobiet obniża się do poziomu 1,3 d/k, który grozi najpierw wstrzymaniem rozwoju a w konsekwencji...

....

Czytaj więcej...

login