logo Szlachetnych z drzewkiem 50x75procjpg

  • 111111111111

    PRACĄ DLA NASZYCH RODZIN I OJCZYZNY 
    ZBUDUJEMY POLSKĘ SPRAWNĄ, SILNĄ I SPRAWIEDLIWĄ

  • 2

people-42919 640 W działaniu Szlachetnych funkcjonowanie pojedynczo nie ma sensu ponieważ podstawową zasadą jest budowanie wspólnoty ludzi o tych samych lub zbliżonych wartościach oraz wspólnych celach społecznych.

Każda grupa działa samodzielnie.

Na czele grupy stoi koordynator, odpowiedzialny za działania grupy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz. W planach działań grupy powinny być tematy ujęte w tezach programowych Szlachetnych. Zaczynając działania, grupa wybiera problemy dotyczące swojego środowiska. Układa plan rozwiązania problemów, dyskutując z ludźmi ich celowość, a przede wszystkim skuteczność. Po zbudowaniu planu działania grupa powinna zachęcać społeczność lokalną do współpracy przy organizowaniu koniecznych działań np.: zbieranie podpisów, zlecanie opracowania ekspertyzy prawnej, itp. To jest najprostszy sposób budowania społeczeństwa obywatelskiego, a także pozyskania nowych zwolenników i członków Szlachetnych. Po uwiarygodnieniu ludzi szlachetnych grupa może podejmować nowe działania wykraczające poza własne środowisko, włączając się w inicjatywy organizowane w regionie lub kraju. Z uwagi na ogromną liczbę problemów, którymi powinni zająć się Szlachetni należy dążyć do tworzenia nowych grup problemowych (tematycznych), których schemat działania byłby podobny. Zacząć trzeba od najważniejszych problemów życiowych bezpośrednich sąsiadów.

W społecznych i politycznych inicjatywach ponadlokalnych (regionalnych i ogólnopolskich) powinni brać udział wszyscy Szlachetni z grup w całym kraju. Także wszyscy Szlachetni powinni wspierać grupy lokalne, które mają trudności w rozwiązywaniu swoich spraw. Wzajemna pomoc Szlachetnych jest podstawową zasadą działania naszego ruchu.

Tezy Programowe Szlachetnych

Wstęp 

Polska dokonała przez ostatnie 30 lat ogromnego skoku cywilizacyjnego, dwa razy więcej produkuje towarów i usług a eksport jest osiem razy większy. Żyjemy dłużej i znacznie lepiej. Nasz Kraj jest niewątpliwie piękniejszy, mądrzejszy i bardziej zasobny. Osiągnęliśmy to wielkim kosztem. Polacy należą do najszybciej starzejących się społeczeństw na świecie. Z Polski wyemigrowało za pracą ponad 2 mln młodych wykształconych osób. W Kraju w dalszym ciągu jest ponad 10% bezrobotnych głównie młodych wykształconych ludzi a dzietność polskich kobiet obniża się do poziomu 1,3 d/k, który grozi najpierw wstrzymaniem rozwoju a w konsekwencji...

....

Czytaj więcej...

login