logo Szlachetnych z drzewkiem 50x75procjpg

  • 111111111111

    PRACĄ DLA NASZYCH RODZIN I OJCZYZNY 
    ZBUDUJEMY POLSKĘ SPRAWNĄ, SILNĄ I SPRAWIEDLIWĄ

  • 2

Ruch SZLACHETNYCH po ośmiu latach działania /2013-2021/

Po paru towarzyskich spotkaniach organizowanych we wsi Lipie w Gminie Błędów w listopadzie 2013 roku inicjator i Koordynator SZLACHETNYCH Andrzej Stępniewski powołał grupę szlachetnych, którzy opracowali zadania na ‘pracę u podstaw’ dla pierwszych aktywnych kolegów działających w środowiskach przedsiębiorców, rolników i naukowców. Zgodnie z opracowaną „Koncepcją rozwoju Ruchu SZLACHETNYCH”:

1/ w marcu 2014 r. zaczynają się spotkania seminaryjne na SGH pod patronatem prof. Juliusza Gardawskiego na temat „Polski kapitalizm” którego zadaniem było wypracowanie modelu zmian w Polsce a przede wszystkim w gospodarce. Ostatnie jedenaste spotkanie seminaryjne odbyło się na SGH w grudniu 2016r. Głównym dorobkiem seminarium jest integracja środowiska i przekazanie wiedzy o sytuacji gospodarczej Polski widzianej z pozycji nauki i praktyki, obecnie i w przyszłości.

2/ w marcu 2015r. powołana zostaje Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców głównie w celu działania na rzecz powołania w Polsce Powszechnego Samorządu Gospodarczego (PSG). Zadanie poprowadził i zrealizował Prezes Robert Składowski przy pomocy Andrzeja Stępniewskiego. Jak dzisiaj OFPiP prowadzi swoją działalność, można zobaczyć na: www.przedsiebiorcy.pl

3/ w kwietniu 2016 r. powstał Klaster „Polska Natura” z zadaniem zbudowania organizacji sadowników, która będzie konkurencyjna na rynku owoców. Zadanie poprowadził zespół z liderem Sławomirem Rzeźnickim przy pomocy Andrzeja Stępniewskiego. Więcej informacji na : www.klasterpolskanatura.pl

4/ Andrzej Stępniewski, inicjator Ruchu SZLACHETNYCH, od początku twierdził, że przebudową Polski muszą się zając ludzie szlachetni jako elita kraju. Z przesłaniem „TWORZYMY NOWĄ ELITĘ POLSKI”, został Koordynatorem wszystkich działań podjętych przez środowisko Szlachetnych oraz Redaktorem powstałej w połowie 2014 roku strony www.szlachetni.org .

Ostatni wpis na stronie szlachetnych w zakładce AKTUALNOŚCI jest z 17.05.2016 r. który mówi, że > Klaster Polska Natura dynamicznie się rozwija< i następuje milczenie aż do dzisiaj. Co się stało? Po prostu Redaktorowi zabrakło czasu na prowadzenie strony, ponieważ koordynowanie wszystkich działań, które podejmowały grupy zadaniowe Szlachetnych przekraczały jego możliwości. Praktycznie do dzisiaj trwały poszukiwania następcy Redaktora strony i Koordynatora Ruchu Szlachetnych.

Dzisiaj, 1 maja 2021 roku, mając w perspektywie pomoc a być może zastępstwo, nadrabiając zaległości, redaktor Andrzej Stępniewski w skrócie opisze osiągnięcia dwóch grup zadaniowych pilotowanych i prowadzonych obecnie przez szlachetnych.

Pierwsza grupa zadaniowa szlachetnych powstała w Warszawie i i składała się z przedsiębiorców i naukowców, uczestników spotkań seminaryjnych na SGH. Efektem pracy tej grupy było ukierunkowanie Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców przede wszystkim na działania zmierzające do powołania PSG w Polsce. Dzięki przychylności i zaangażowaniu Prezesa Roberta Składowskiego, Federacja zleciła naukowcom z UAM w Poznaniu opracowanie propozycji ustawy o Powszechnym Samorządzie Gospodarczym oraz książki „ Pożądany Kierunek Zmian Modelu Samorządu Gospodarczego w Polsce”. Mimo dużego zaangażowania kierownictwa Federacji, i osób wspierających ze środowiska szlachetnych, nie udało się wprowadzić ustawy PSG pod obrady Sejmu przy poparciu partii politycznych. Dlatego na początku 2020 roku powstała nowa grupa zadaniowa inspirowana przez Andrzeja Stępniewskiego i wspierana przez dr Dariusza Grabowskiego i prof. Krzysztofa Jasieckiego , którzy zaproponowali nową formułę wspierania PSG tworząc Ruch Społeczny PSG przy wykorzystaniu dotychczasowego dorobku i doświadczenia Federacji w tym zakresie. Ruch szybko się rozwija tworząc swoje struktury, pozyskując nowych partnerów ze środowisk przedsiębiorców szczególnie dotkniętych skutkami pandemii oraz przyjmując organizacje społeczne wspierające PSG, proponując im wspólne organizowanie „Klubów Dyskusyjnych”. Najnowszą inicjatywą promującą PSG przez Ruch, jest organizacja „Czarnej procesji” 3-go maja br. związana z wręczeniem MEMORIAŁU POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW Prezydentowi RP, Marszałkom Senatu i Sejmu oraz Premierowi.

Koordynator RS-PSG Andrzej Stępniewski nawiązując do tego wydarzenia, wysłał do środowiska Szlachetnych i wspierających PSG następujący tekst:

Serdecznie Witam,

CZARNA PROCESJA to początek walki Ruchu Społecznego Powszechnego Samorządu Gospodarczego o polską gospodarkę – przede wszystkim o tą, której właścicielami są polscy przedsiębiorcy. To ten segment gospodarki /MSP/ stracił przez pandemię najwięcej i traci nadal a władza ciągle tego nie widzi. Początkiem naszej drogi wiodącej do stworzenia życzliwego państwa dla polskich przedsiębiorców jest wręczenie Prezydentowi RP, Marszałkom Senatu i Sejmu oraz Premierowi - MEMORIAŁU POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW. Następnie w pierwszym etapie na naszej drodze - dzięki usilnej pracy - uzyskamy poparcie ponad 100 tys. osób, którzy wspierając nasze starania, wprowadzą ustawę o POWSZECHNYM SAMORZĄDZIE GOSPODARCZYM pod zwycięskie obrady Parlamentu. W kolejnych etapach będziemy współpracować przy koniecznej reformie PAŃSTWA POLSKIEGO na miarę potrzeb i możliwości Polaków.

Druga grupa zadaniowa Szlachetnych powstała w gminie Błędów i składa się głównie z sadowników wspomaganych przez samorządowców i miejscowych przedsiębiorców w celu powołania klastera producentów owoców i warzyw. W 2016 roku Klaster „Polska Natura” powstał i zajmuję się organizacją produkcji i sprzedażą owoców pod własną marką ‘amela’. Obecnie Klaster innowacyjnie produkuje i sprzedaje wiele ton owoców /głównie jabłek/ zdrowych bez pozostałości pestycydów z ogromnymi możliwościami rozwoju na przyszłość. Współpracuje z instytutami naukowymi i uczelniami, jest partnerem w dwóch innowacyjnych projektach zagranicznych i dwóch krajowych. W tym miejscu należy wymienić nazwiska kolegów Sławomira Rzeźnickiego - Prezesa Stowarzyszenia „Kraina Sadów i Ogrodów” oraz Jacka Adamskiego - Sekretarza Gminy Błędów, którzy razem z Andrzejem Stępniewskim i innymi partnerami Klastra realizowali zasady współpracy określone w Kodeksie SZLACHETNYCH.

Życzenia na 3-go maja 2021 roku

Z okazji Święta Państwowego 3-go maja 2021 roku w imieniu RS-PSG życzę wszystkim Rodakom wiary w lepszą przyszłość a na dzisiaj życzę zdrowia.

Andrzej Stępniewski – Koordynator Ruchu Społecznego PSG

Tezy Programowe Szlachetnych

Wstęp 

Polska dokonała przez ostatnie 30 lat ogromnego skoku cywilizacyjnego, dwa razy więcej produkuje towarów i usług a eksport jest osiem razy większy. Żyjemy dłużej i znacznie lepiej. Nasz Kraj jest niewątpliwie piękniejszy, mądrzejszy i bardziej zasobny. Osiągnęliśmy to wielkim kosztem. Polacy należą do najszybciej starzejących się społeczeństw na świecie. Z Polski wyemigrowało za pracą ponad 2 mln młodych wykształconych osób. W Kraju w dalszym ciągu jest ponad 10% bezrobotnych głównie młodych wykształconych ludzi a dzietność polskich kobiet obniża się do poziomu 1,3 d/k, który grozi najpierw wstrzymaniem rozwoju a w konsekwencji...

....

Czytaj więcej...

login