logo Szlachetnych z drzewkiem 50x75procjpg

 • 111111111111

  PRACĄ DLA NASZYCH RODZIN I OJCZYZNY 
  ZBUDUJEMY POLSKĘ SPRAWNĄ, SILNĄ I SPRAWIEDLIWĄ

 • 2

Szkoła Rycerska - Liceum dla Chłopców

budynek szkoła

Chcemy założyć szkołę - liceum dla chłopców. Szukamy ludzi chcących wesprzeć tę inicjatywę w dowolny sposób. Szukamy też budynku, w którym zmieści się szkola z internatem, budynku z terenem wokół, gdzie zmieści się boisko, ogród, krąg na ognisko oraz parking.

Założenia ogólne

 • Szkoła dla chłopców, z internatem.
 • Blisko przyrody.
 • Skautowy system wychowawczy.
 • Tradycyjne wartości.
 • Nauka tego, co w życiu jest potrzebne.
 • Nauka myślenia, dyskutowania, przemawiania, negocjowania.
 • Nauka przedsiębiorczości, zaradności, samodzielności.
 • Nauka rozumienia procesów, a nie pamięciowa.
 • Nauka finansów, zarządzania, planowania, organizacji wyborów, pierwszej pomocy, samoobrony, zdrowego odżywiania się, filozofii, etyki.
 • Praca w spółdzielni uczniowskiej – sklepik, prace pomocnicze.
 • Indywidualne podejście do każdego ucznia.
 • Wyselekcjonowana kadra nauczycielsko-wychowawcza.
 • Wysokie wymagania etyczne i pedagogiczne dla nauczycieli.
 • Wdrożenie do samodyscypliny, samoorganizacji i porządku.
 • Zajęcia dodatkowe, konkursy, rozmowy przy herbacie.
 • Wyprawy, wycieczki, sport, gry, ogniska.
 • Praca przy upiększaniu otoczenia.
 • Dużo zajęć praktycznych.
 • Dobra atmosfera, wspólnota, pozytywne nastawienie.
 • Nie ma akceptacji dla „nie dam rady”, „nie mogę”.
 • Wydobywanie talentów, mocnych stron, zalet.
 • Konsultacje indywidualne.
 • Dużo projektów zespołowych.
 • Żadnych testów, a praktyczne prace na zaliczenie.
 • Budowanie wysokiej samooceny i zaufania do siebie.
 • Dla chętnych religia i udział w nabożeństwach.
 • Kształcenie w duchu dobra wspólnego.
 • Kształcenie w duchu prawdy.

Jeżeli chcesz wesprzeć nasz projekt, prosimy, skontaktuj się z koordynatorem Ruchu Szlachetnych:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szlachetna elita polska

Czym jest szlachetna elita polska?

 Elita to inaczej „wybrańcy”, wybrani (od francuskiego elire = wybierać). Jacy są, jacy byli, jacy powinni być wybrańcy polscy, ci, którzy cieszą się szacunkiem, są mądrzy i szlachetni, mają coś do powiedzenia, nadają ton życiu społecznemu i politycznemu?

To pytanie jest tym bardziej zasadne i palące, że w ostatnich dwóch stuleciach wyrżnięto nam nasze naturalne, polskie elity narodowe – ci najszlachetniejsi, najbardziej ideowi, wierni i patriotyczni Polacy ginęli w powstaniach, wojnach, sowieckich i niemieckich obozach koncentracyjnych, mordach czy prześladowaniach komunistycznych. Niektórzy po prostu wyemigrowali, uciekli przed terrorem i ewentualną śmiercią.

Dziesięciolecia trwała wroga robota zaborców rosyjskiego i niemieckiego, także austriackiego, której celem było skłócenie Polaków, ogłupienie, rozpicie i zlikwidowanie polskich elit. Potem wojny, systematyczna eksterminacja elit przez hitlerowskich Niemców, a potem przez stalinowskich rosyjsko-żydowskich „janczarów” NKWD, UB itp. Po roku 1944 nadeszła do Polski anty-kultura, zaprzeczenie naszego etosu, subkultura „brudu i stakańczyka” - prymitywnych, ordynarnych, zapitych karierowiczów bez moralności i kultury osobistej. Potem nastał terror polityczny, który eliminował resztki elit.

Zaczynamy! Powszechny Samorząd Gospodarczy

Dariusz Maciej Grabowski

Powszechny Samorząd Gospodarczy - od tego trzeba zacząć

 

Podsumowanie dokonań rządu

Rząd przedstawił dwa dokumenty, Krajowy Plan Odbudowy i Polski Ład. W roku 2017 ogłoszono tzw. Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Miała ona zdynamizować rozwój ekonomiczny i „zrepolonizować gospodarkę”.

A oto fakty. Tempo wzrostu PKB w latach 2016-2020 wyniosło 3,1% średniorocznie. Dla porównania w latach 1993-2015 tempo wzrostu wynosiło 4,2 %. Udział inwestycji w PKB miał wzrosnąć z 20% do 25%, a spadł do 17,1% w roku 2020. Co należy podkreślić i potraktować jako zjawisko negatywne – udział inwestycji zagranicznych sektora prywatnego wzrósł z 37% w 2015 roku do 45,4% w roku 2019. Firmy zagraniczne wytwarzają 15,7% PKB, zatrudniają 12,6% pracujących, realizują 63,4% eksportu z Polski oraz 60,6% importu do Polski. Fakty te przekładają się na oficjalny transfer za granicę dochodów kapitału obcego, który z ok. 90 mld złotych w 2015 roku wzrósł do 131 mld w r. 2020. Są to dane oficjalne, chyba znacznie zaniżone. Tak głośno reklamowana przez premiera „repolonizacja” a’la PiS ma zatem barwy nie biało-czerwone, a…?

Czy poseł może być szlachetny?

Uwaga, uwaga!

Skontaktowała się z nami osoba, która... jest posłem/posłanką do Sejmu RP. Przebieg rozmowy jest naszą słodką tajemnicą, ale...

...przy okazji zaczęliśmy się zastanawiać w gronie Szlachetnych, czy poseł na Sejm może być szlachetny. Przecież ta dzisiejsza polityka taka brudna, taka interesowna, taka nieetyczna! Zagadnienie okazało się niełatwe do przegryzienia.

Z jednej strony partycypowanie w chocholim tańcu sejmowego kabaretu oraz "układanie" się z partyjnymi kacykami, żeby zostać "umieszczonym na miejsce biorące" na wyborczej liście partyjnej to poszlaki przemawiające przeciw, tj. na tytułowe pytanie trzeba by odpowiedzieć "nie".

Ale z drugiej strony jeżeli poseł/posłanka ma szczere intencje, żadnego cyrografu diabłu nie podpisywał/-a, coś próbuje robić, trzyma się zasad moralnych, to czemu taką osobę skreślać z listy kandydatów na ludzi szlachetnych? Mało tego, przecież każdy może się w dowolnym momencie ocknąć, otrzeźwieć i wrócić na drogę ku szlachetności - nie na darmo mówi się często, że DROGA jest ważniejsza niż CEL, oczywiście drogea rozumiana jako nasze postępowanie, stosunek do innych ludzi itp. A to może się zmieniać ku lepszemu. Wreszcie, każdemu trzeba przeciez dać szansę - jesli sam/-a chce, oczywiście.

Nasza konkluzja jest zatem taka: każdy człowiek może zostać Szlachetnym, jeżeli będzie tego chciał i postępował jak Szlachetni - nawet poseł czy posłanka. Zatem przyglądamy się z ciekawością, co z tego wyniknie...

Pozdrawiamy wszystkich kandydatów na Szlachetnych.

2013-2021 i... nowy etap Szlachetnych

Drodzy Przyjaciele, Sympatycy, Polacy!
Po ośmiu latach od zainicjowania Ruchu Szlachetnych PRO (Praca Rodzina Ojczyzna) Andrzej Stępniewski podsumowuje ten czas w tekście "Ruch Szlachetnych po 8 latach", (zakładka "Ruch Szlachetnych"), składa życzenia 3-majowe i informuje o przekazaniu redagowania strony www.szlachetni.org następcy. Dziękujemy Andrzejowi Stępniewskiemu za zainicjowanie Ruchu i za włożony wysiłek. Jesteśmy ruchem, nie ma tu struktur ani wyborów, ale chyba zgadzamy się co do tego, by Andrzej Stępniewski został Honorowym Przewodniczącym Ruchu Szlachetnych.

Memoriał ws. Powszechnego Samorządu Gospodarczego

MEMORIAŁ

 „Chcemy swobody dla ludzi, ażeby wszystkie stany miały przyzwoitą udzielność we władzy prawodawczej, ażeby każdy człowiek przykładał się do dobra ojczyzny, ażeby naród polski był prawdziwie wolnym narodem.”

Z Memoriału mieszczan miast polskich do Króla

wręczonego podczas „Czarnej procesji” 1789 r.

 Wolność, własność, praworządność, bezpieczeństwo – oto fundamenty bytu narodu i państwa. Pomyślna przyszłość wymaga, by obywatele, organizacje społeczne, instytucje państwowe, rząd i samorządy stanowili organizm, w którym energia i pomysły jednostek są wykorzystywane, a działania wspólnotowe wspierane. Suma efektów pracy wspólnoty jaką stanowi społeczeństwo zdecyduje o biologicznej, kulturowej i politycznej przyszłości narodu i państwa.

Przedsiębiorcy, a tych jest w Polsce około dwa miliony, są grupą społeczną, której wkład pracy, talent, inwencja, odwaga powinny rozstrzygać o tempie rozwoju gospodarczego i miejscu Polski w świecie.

Przez ponad trzydzieści lat wolnej Polski nie dokonano aktu upodmiotowienia polskich przedsiębiorców poprzez stworzenie ustawowych ram prawnych i organizacyjnych do wyłonienia reprezentacji tego środowiska, nadania jej stosownych kompetencji wobec władz politycznych, samorządowych, organizacji pożytku publicznego i mediów.

Rocznica 3-go maja

Jutro 3-go maja będziemy obchodzili kolejną rocznicę uchwalenia przez polski Sejm pierwszej w Europie Konstytucji. Jest to dzień refleksji nad stanem naszej OJCZYZNY.

Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl posumowała rok działalności

W dniach 15 i 16.04.2016r. na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców -przedsiębiorcy-pl w Otwocku, Prezes Robert Składowski wygłosił sprawozdanie z rocznej działalności organizacji. Na początku przypomniał zasługi naszego środowiska, a w szczególności Andrzeja Stępniewskiego w pracach początkowych przyczyniających się do powstania Federacji.

Szlachetni zakładają Klaster Gospodarczy w Gminie Błędów

8.04.16r w Błędowie odbyło się Pierwsze Założycielskie Walne Zgromadzenie Partnerów KLASTRA INNOWACJI I KONKURENCYJNOŚCI „POLSKA NATURA”. Jest to duży sukces naszego środowiska działającego wśród sadowników powiatu grójeckiego, gdzie po prawie dwu letnim przygotowaniu doszło do zawiązania KLASTRA.

Życzenia

Z okazji minionych Świąt przesyłam wszystkim Polakom i Wam bracia i siostry wielki prezent w postaci zatajonego bogactwa – link na dole. Przez chwilę wyobraziłem sobie, że nagle będziemy bogaci.

Pożegnanie Antoniego Jedlińskiego

Z ogromnym żalem pożegnaliśmy 19.02.2016r.w Chatham Kanada przyjaciela Antoniego Jedlińskiego przedstawiciela naszego środowiska na Kanadę. Mowę pożegnalną w imieniu naszego środowiska oraz harcerzy z Kraju wygłosił Jacek Wożniak.

Notatka ze spotkania w sprawie PSG w Ministerstwie Rozwoju

Data: 26 stycznia 2016 r.
Uczestnicy: Witold Słowik, Podsekretarz Stanu w MR, Robert Kałuża dyrektor departamentu DWP, MR, Robert Składowski, Prezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl (OFPP), Andrzej Stępniewski, przewodniczący Rady Programowej OFPP, prof. Robert Kmieciak oraz dr Paweł Antkowiak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Cel spotkania: zaprezentowanie argumentów przemawiających za powołaniem powszechnego samorządu gospodarczego.

Kolejne seminarium zorganizowane przez nasze środowisko i naukowców na SGH

13.01.2016 na terenie Szkoły Głównej Handlowej odbyło się 9-te seminarium z cyklu „Polski Kapitalizm” zorganizowane przez Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej SGH wspólnie z Mazowieckim Zrzeszeniem Handlu Przemysłu i Usług. Referat wprowadzający wygłosił dr hab. Andrzej Gałązka z Zakładu Rozwoju Lokalnego i Regionalnego SGH pt. „Meandry lokalnej polityki wspierania rozwoju gospodarczego w Polsce”.

Życzenia świąteczne

Kochani,

Według tradycji Chrześcijańskiej w noc wigilijną witamy Boga, który jako dziecko człowieka nam się objawił. Witamy Go każdego roku od ponad 2000 lat i mamy nadzieje, że tym razem zagości u nas na dłużej. I tak się dzieje u tych ludzi, którzy noszą Chrystusa w sercu cały czas i postępują zgodnie z jego wskazaniami, czyli robią dobro. A ci którzy są rozczarowani, że Pan nie został i nie będzie robił porządku na Świecie, wracają po Świętach na stare miejsca i narzekają na otaczające ich zło. Dlatego, żeby być w działaniu skutecznym, sprawnym i sprawiedliwym trzeba iść z Bogiem.
Dzieląc się opłatkiem, symbolem wspólnego losu, najczęściej życzymy sobie nawzajem dużo pomyślności i szczęścia oraz wszelakiego dobra, rzadziej mówimy o konieczności walki ze złem i dzieleniem się z innymi. W środowisku ludzi dążących do szlachetności i funkcjonujących wg reguł Ruchu Szlachetnych, życzenia Świąteczne poza typowo osobistymi, powinny zawierać wartości dotyczące Pracy, Rodziny i Ojczyzny. Biorąc to pod uwagę, niech mi będzie wolno przekazać najserdeczniejsze życzenia wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego 2016 Roku.

Z poważaniem Andrzej Stępniewski.

Już po raz ósmy naukowcy z przedsiębiorcami dyskutują na SGH o polskim kapitalizmie

Kolejna debata zorganizowana na SGH przez prof. Juliusza Gardawskiego cyklu „Polski kapitalizm” odbyła się 29.10.2015r. z udziałem naszego środowiska. Świetny wykład na temat ‘Globalny kapitał w polskim kapitalizmie – Case study:Biedronka’ /patrz w zakładce Biblioteka – Artykuły i opinie/ wygłoszony przez Pawła Gieorgica profesora Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu w Siedlcach, wywołał żywą dyskusje.

SZLACHETNI organizują seminarium w Błędowie, stolicy największego sadu EUROPY.

Od dwóch lat środowisko ludzi SZLACHETNYCH organizuje przemiennie w Warszawie i w Lipiu /gmina Błędów/ seminaria dotyczące sytuacji w naszym Kraju. Omawiane są problemy polityczne, społeczne, gospodarcze i bezpieczeństwa narodowego Polski ale przede wszystkim uczestnicy spotkań dyskutują o przyszłości. Zastanawiają się nad zagrożeniami i barierami utrudniającymi rozwój Ojczyzny. Celem tych spotkań jest integracja patriotycznych środowisk naukowców z ludźmi ciężkiej pracy a efektem mają być publikacje naukowe i książki. Spotkania seminaryjne są przygotowywane przez członków środowiska zamieszkałych głównie na wsi przy współpracy wybitnych naukowców z uczelni warszawskich i Polskiej Akademii Nauk. Tym razem spotkanie odbyło się 1.10.2015r w Błędowie i rozpoczęło się od zwiedzania Bazy Logistycznej we wsi Zofiówka Grupy Producentów Rolnych Spółdzielni Ogrodniczej w Grójcu, by następnie zasiąść do debaty. O możliwych scenariuszach rozwoju tego regionu w przyszłości, dyskutowali z sadownikami profesorowie Juliusz Gardawski Dyrektor Instytutu Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej i Krzysztof Jasiecki z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, dr Dariusz Grabowski Prezes Klubu Inteligencji Polskiej oraz Robert Składowski Prezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców i inni znamienici goście. Historię rozwoju sadownictwa w regionie i grup producentów rolnych w Gminie Błędów przedstawił wójt Marek Mikołajewski a o etapach rozwoju Spółdzielni Ogrodniczej w Grójcu ciekawie opowiedział Prezes Piotr Szybiński. Po ich wystąpieniach głos zabrali profesorowie przekazując wyrazy swojego podziwu sadownikom za odwagę w podejmowaniu dużych innowacyjnych inwestycji a władzą gminy przekazali uznanie za sprzyjanie rozwojowi regionu. Profesor Gardawski wskazał w swoim wystąpieniu na pionierski charakter powstawania wspólnot społeczeństwa lokalnego w czasie organizacji grup producentów rolnych co tworzy kapitał ludzki podstawową wartość nowoczesnej gospodarki rynkowej. Profesor Jasiecki mówił o bardzo ważnych elementach innowacyjności zawartych w centrach logistycznych oraz ogromnego znaczenia dla Kraju takich inicjatyw, które lokują Polskę w czołówce rozwoju świata nawet w niszowych branżach jakim jest sadownictwo. Obaj Profesorowie zobowiązali się do propagowania sukcesu grójeckich sadowników i Gminy Błędów w Kraju i za granicą. Obiecali także namawiać wszystkich od których zależy rozwój Polski do zbudowania modelu rozwoju całego polskiego rolnictwa w oparciu o doświadczenia sadowników. W dalszej dyskusji żywy udział wzięli także przedstawiciele sektora małych i średnich przedsiębiorstw domagając się powołania w Polsce powszechnego samorządu gospodarczego jako przedstawiciela interesu drobnego biznesu, podstawowego elementu klasy średniej polskiego społeczeństwa. Po paru godzinach żywej i ciekawej dyskusji uczestnicy spotkania przenieśli się do Ośrodka Ekostawy w Błędowie gdzie dalej debatowano nad sprawami Ojczyzny. Następne seminarium odbędzie się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Środowisko SZLACHETNYCH sięga już do Kanady.

14 sierpnia 2015r. w Warszawie Koordynator Szlachetnych Andrzej Stępniewski wręczył Panu Antoniemu Jedlińskiemu nominację na Koordynatora Ruchu Szlachetnych PRO na Kanadę. Pan Antoni Jedliński jest obywatelem Polski i Kanady, znanym działaczem Kongresu Polonii Kanadyjskiej oraz fundatorem występu polskich olimpijczyków. Jest długoletnim Prezesem Klubu Polskiego w okręgu Chatham stan Ontario. W roku 2014 został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za pracę dla Ojczyzny. Obecnie w Kanadzie zajmować się będzie także, organizacją środowiska Polaków szlachetnych.

Szlachetni i przedsiębiorcy powołują nową organizację.

Na początku lipca w KRS została zarejestrowana nowa organizacja o nazwie „Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl”. Głównym celem Federacji jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec organów władzy i administracji publicznej. Do zadań Federacji należy w szczególności zbudowanie silnej reprezentacji sektora MŚP, adekwatnej do roli tego sektora w polskiej gospodarce oraz rozwój i propagowanie powszechnego samorządu gospodarczego w Polsce. Prezesem Zarządu Federacji został wybrany Robert Składowski a Przewodniczącym Rady Programowej Andrzej Stępniewski.

Dalsza współpraca z naukowcami przy powołaniu w Polsce powszechnego samorządu gospodarczego

17.06.15r. odbyło się w Poznaniu spotkanie na terenie Uniwersytetu Adama Mickiewicza z prof. Robertem Kmiecikiem Prodziekanem Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa oraz dr Pawłem Antkowiakiem naukowcem z tego wydziału. Szlachetnych reprezentował Andrzej Stępniewskich i Robert Składowski. Tematem spotkania było ustalenie zadań oraz zasad dalszej współpracy przy pracach związanych z konieczną reformą samorządową w Polsce w tym powołanie powszechnego samorządu gospodarczego.

Szlachetni słuchają i dyskutują z wybitnymi profesorami

14.06.2015r w Laskach w Domu Rekolekcyjnym odbyła się wielogodzinna dyskusja między ks. prof.Tadeuszem Guzem z KUL-u i Akademi Papieskiej z prof.Andrzejem Rucińskim z Uniwersytet Now Hampshire w USA przy udziale SZLACHETNYCH. Podstawowym pytaniem skierowanym do uczestników spotkania jakie postawił prowadzący Mariusz Sawiński było: jakie są współczesne wyzwania i związane z nimi zagrożenia dla ludzkości,które będą kształtować nowe kierunki gospodarcze, nowe struktury społeczne i etyczne? Odpowiadając na to pytanie prof.Ruciński wskazywał między innymi na szalony rozwój techniki komputerowej do gromadzeia i przesyłania informacji /internet/ oraz coraz większą ingerencje tej techniki w życie człowieka co może ograniczać jego wolność a nawet burzyć życie społeczne. ks. prof. Guz w swoim wystąpieniu uzasadnił, że technika jest przedmiotem, który tworzy człowiek i od niego zależy jak i do czego go wykorzysta. Technika może być przydatna do budowania dobra ale także do niszczenia ludzi np.przez kłamstwo, łamanie prywatności czy deprawację. Za robienie zła trzeba karać niezależnie od tego czy ono powstaje w świecie realnym czy wirtualnym. Uczestnicy spotkania podawali wiele przykładów braku reakcji w Polsce na ewidentne zło tworzone bezkarnie przez internet. Dyskutowano także o projekcie powołania Centrum Edukacji Liderów /CEL/ wspartego autorytetem wybitnych naukowców z zagranicy. Na koniec ustalono, że konieczne będą kolejne spotkania bardziej szczegółowe.

Dalszy ciąg dyskusji nad rozwojem polskiego rolnictwa

W niedzielę 31.05.15r. po południu w Lipiu na wniosek Pana Mariusza Sawińskiego uczestnika poprzedniej dyskusji /28.05.15r/ odbyło się spotkanie grupy sadowników z gminy Błędów z dr Hansem Knoben dyrektorem niemieckiej firmy Management Consulting Tem z Koloni. Dyrektor Sawiński zaprezentował dr Knoben’a jako wybitnego znawcę rynku niemieckiego i doradcę Rządu Niemiec w zakresie spółdzielczości. Po przedstawieniu regionu jako „Największego Sadu Europy” przez sadowników i władz gminy Błędów i po dalszej wymianie informacji, dr Knoben zaoferował propozycje opracowania dla całego regionu planu marketingowego wejścia sadowników grójeckich na rynek europy zachodniej ze swoimi owocami. Oferta na piśmie zostanie dostarczona zainteresowanym w ciągu dwóch tygodni. To spotkanie jest wyrazem dążenia środowiska SZLACHETNYCH do rozwoju polskiego rolnictwa.

Szlachetni dyskutują o rozwoju gospodarczym i o obronności Kraju

28.05.2015r. w Lipiu odbyło się spotkanie sadowników z doradcami zajmującymi się pomocą w uzyskaniu dotacji dla przedsiębiorców planujących rozwijać swoje firmy poprzez innowacyjne inwestycje. Dyskutowano o przydatności modelu ‘klastra’ do rozwoju grup producentów rolnych działających w środowisku sadowników z okolic Grójca. Wymiana poglądów na ten temat w Lipiu miała na celu przygotowanie szerszej dyskusji w czasie planowanego seminarium na SGH. W dyskusji brali udział także: Roman Wierzbicki Prezes Solidarności Wiejskiej, prof. Krzysztof Jasiecki z PAN, Mariusz Sawiński z Polsko Amerykańskiej Rady Współpracy, oraz licznie zebrani koledzy z naszego środowiska SZLACHETNYCH. Po dwóch godzinach wymiany zdań na temat modelu rozwoju rolnictwa, gospodarz spotkania Andrzej Stępniewski przedstawił zebranym profesora

O patriotyżmie dyskutują Szlachetni w Lipiu

7 maja 2015r w Lipiu odbyło się spotkanie naszego środowiska. Gospodarz spotkania Andrzej Stępniewski przywitał gości następującymi słowami: Witam Szlachetnych i ich gości. Dzisiejsze spotkanie jest poświęcone patriotyzmowi. Witam znakomitego gościa profesora socjologii Juliusza Gardawskiego, którego prosiłem o omówienie tematu „Dzisiejszy patriotyzm i jego znaczenie w rozwoju Kraju”. Witam także profesora Krzysztofa Jasieckiego, którego proszę o dodanie do tematu swoich obserwacji na ten temat patriotyzmu w innych krajach. Na wstępie podam w skrócie kilka informacji o Szlachetnych. Ruch Szlachetnych PRO powstał z inicjatywy paru patriotów i jest jak dotychczas ruchem społecznym, działającym bez struktur na zasadzie wzajemnego zaufania. Założycielami są Polacy szlachetni dla których Rodzina Praca Ojczyzna to wartości najważniejsze. Każdy z nas wniósł do tego dzieła swoje przemyślenia i dorobek. Tym sposobem ta inicjatywa działająca trochę dłużej niż rok wykorzystując efekt synergi ma jasne cele i zadania oraz już parę dokonań.

Witam serdecznie Szlachetnych!

Dzień 3-go Maja to w polskim kalendarzu data szczególna. To kolejna rocznica wielkiej radości świadomej części naszego narodu, która nie straciła nadziei na dalsze trwanie Państwa Polskiego. Tak jest i dzisiaj. Cieszymy się że Rzeczpospolita Polska jest naszym Państwem ale widzimy ogromne zagrożenie jej dalszego bytu. Wzorem naszych historycznych przodków, tak jak oni /zaczynając od Konfederatów Barskich/ czynnie włączamy się w działania polskich patriotów zmierzających do naprawy Rzeczpospolitej. Niech żyje Polska. Niech się święci 3-ci Maja.

Pozdrawiam
Andrzej Stępniewski.

Bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce". 6-te seminarium na SGH z cyklu 'Polski Kapitalizm

Po raz szósty / 16.04.2015./ przedsiębiorcy i naukowcy debatowali o stanie polskiej gospodarki po 25 latach transformacji. W referacie wprowadzającym prof. J. Gardawski na początku, przypomniał jakie bariery wzrostu opisał w swojej książce "Rzemieślnicy i biznesmeni" jako wynik badań sektora średnich polskich przedsiębiorstw. Po tym nastąpiła najciekawsza cześć wystąpienia w której profesor stwierdził, że wraz z innymi uczonymi szuka nowych rozwiązań systemowych usprawniających naszą gospodarkę. Wymienił tu grupę krakowskich uczonych i prof. J.Hausnera. Opisał krótko system rynkowej gospodarki koordynowanej jako jeden z rozważanych modeli, który można wdrożyć w Polsce. Nie bez przyczyny prof. Gardawski przywołał nazwisko prof. Balcerowicza przypominając, że "w tych świętych murach SGH powstała 25 lat temu koncepcja transformacji gospodarczej Polski". Ja pomyślałem, że to dobry moment na dalsze zmiany. Profesor Gardawski z uznaniem wyraził się o naszej inicjatywie jako o dobrym przykładzie aktywności społecznej i dużym naszym wkładzie w poszukiwanie dobrych rozwiązań. Następnym dyskutantem był Jeremi Mordasewicz, który w sposób uporządkowany przedstawił występujące obecnie bariery rozwoju przedsiębiorczości w Kraju. Uzupełnieniem dotychczasowych wystąpień był głos polemiczny prof. K. Jasieckiego, który w sposób bardzo sugestywny przedstawił przyczyny powstania barier rozwoju przedsiębiorczości w kontekście historycznym. W dalszej debacie wzięli udział przeważnie przedsiębiorcy, którzy dodawali do ogólnych stwierdzeń, swoje doświadczenia wyniesione z prowadzenia firm.

Drodzy Koledzy,Koleżanki i Przyjaciele - 4 refleksie

Święta Wielkanocne a w szczególności droga krzyżowa, przypomina każdego roku na wiosnę, że nasze życie to wypełniona czasem droga kończąca się śmiercią. Droga którą idziemy wśród innych ludzi nie jest prosta ani łatwa. To od nas zależy czy przejdziemy ją godnie i zostawimy po sobie dobro lub zło dla potomnych. Dla ludzi szlachetnych żyjących w kulturze chrześcijańskiej drogowskazem jest Chrystus dla pozostałych dekalog.

Szlachetni rozpoczęli drugi rok działalności

12.03.15 w Lipiu spotkali się liderzy grup Szlachetnych, którzy wymienili informacje o swojej działalności i przedstawili plany na 2015 rok. Omówiono także tematy, które przedstawiciele naszego środowiska wniosą do dyskusji z kandydatami na Prezydenta RP. Są nimi:

 1. Rozwój rolnictwa i terenów wiejskich w tym ochrona polskiej ziemi przed wykupem zagranicznych inwestorów,
 2. Konieczna zmiana modelu rozwoju polskiej gospodarki z zależnej od globalnego kapitału zagranicznego na model gospodarki koordynowanej opartej na wykorzystaniu własnych zasobów w tym powołanie powszechnego samorządu gospodarczego,
 3. Skuteczna i długotrwała polityka pro rodzinna,
 4. Strategia umacniania obronności Kraju,
 5. Zmiana modeli edukacji narodowej i propagowania kultury polskiej w Kraju i zagranicą, obejmujące także Polonię. Następnie omówiono plany najbliższych spotkań całego środowiska.

Przedsiębiorcy i naukowcy dyskutują o POWSZECHNYM SAMORZĄDZIE GOSPODARCZYM

19.02.15r. w Instytucie Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej SGH odbyło się kolejne seminarium z udziałem przedsiębiorców i naukowców w ramach cyklicznych spotkań p.n. "25 lat polskiego kapitalizmu i co dalej?". Tym razem kontynuowano dyskusje o potrzebie powołania powszechnego samorządu gospodarczego-PSG, jako brakującego elementu w ustroju demokracji partycypacyjnej Polski. Spotkanie prowadziła w imieniu prof. Gardawskiego, dr Izabela Książkiewicz a dyskusje otworzyli paneliści: Jeremi Mordasewicz reprezentujący Konfederacje Pracodawców LEWIATAN, Zbigniew Żurek Wiceprezydent BCC oraz Andrzej Stępniewski wypowiadający się w imieniu drobnych przedsiębiorców z naszego środowiska. Pan Mordasewicz w swoim wystąpieniu totalnie zanegował potrzebę powołania PSG uzasadniając to przede wszystkim brakiem zainteresowania tym tematem przedsiębiorców z sektora MŚP oraz wystarczającą reprezentacją środowiska przez istniejące organizacje przedsiębiorców i pracodawców. Pan Żurek powiedział, że temat jest problematyczny a zaproponowana przez BCC ustawa o powszechnym samorządzie gospodarczym jest zachętą do dyskusji na ten temat. Pan Stępniewski uzasadniając konieczność powołania PSG zwrócił uwagę na brak ogólnokrajowej reprezentacji zawodowej i gospodarczej warstwy /klasy/ społecznej jakim jest środowisko małych i średnich przedsiębiorców w Polsce i tym samym pozbawienie ich możliwości szerszego udziału w życiu społecznym i gospodarczym Kraju. Podając przykłady działających w Niemczech i Francji samorządów gospodarczych A. Stępniewski wskazywał na korzyści przede wszystkim dla drobnych przedsiębiorców działających w ramach tych instytucji i ogólnie w ramach samorządowego państwa opartego na partycypacji społecznej. W bardzo ciekawej wymianie poglądów głównie z panelistami wzięli udział m.in. R.Składowski, W.Włodarczyk, M.Żak, E.Wrzecionkowska, J.Modzelewska, którzy przede wszystkim akcentując znaczenie sprawy zwracali uwagę na dodatkowe możliwości rozwój gospodarki i konieczne zmiany w ustroju Państwa. Po seminarium w gronie Szlachetnych omówiliśmy zasady organizacji spotkań z kandydatami na Prezydenta RP.

Dobra informacja dla Szlachetnych w Nowym Roku!!!

Dzięki staraniom Księgarni Akademickiej w Krakowie w 2013 roku ukazała się książka autorstwa Piotra Makucha o tytule "OD ARIÓW DO SARMATÓW - NIEZNANE 2500 LAT HISTORII POLAKÓW'. Książka zawiera wyniki badań autora najdawniejszych zapisów dziejów Polski przedpiastowskiej, zawartych w kronice Kadłubka, tekstach Galla Anonima,Mierzwy i Długosza uzupełnionych o zapisy czeskich kronik z tego okresu. Porównanie wyników tych badań z historią starożytną ludów irańskich Scytów, Persów i Sarmatów, upoważniło autora do postawienia tezy, że istnieje uderzająca analogia pomiędzy mitem założycielskim państw zachodniosłowiańskich / Polski i Czech/ z mitologią epicką tych ludów. Fascynujące i bardzo prawdopodobne są wywody autora dotyczące źródła nazwy Wawel od mitycznej nazwy Babel i z tego wynikająca nazwa Babilonu jako Krakowa. Skojarzenie legendy o smoku wawelskim z biblijnym zapisem o zabiciu przez proroka Dawida smoka babilońskiego uwiarygodnia tą tezę. Także naukowy wywód o prawdopodobieństwie, że król Persji Cyrus to Krakus założyciel państwa polskiego a ich córki /Wanda i Mandżam/ to te same kobiety -królowe oraz wiele innych dowodów historycznych wywołuje u czytających książkę szok. Nagle my, Polacy, jako Scytowie-Sarmaci, bierzemy udział w tworzeniu prahistorii walcząc z królami ówczesnych Indii, faraonami Egiptu, różnymi władcami z Azji Mniejszej a później z Aleksandrem Wielkim i Juliuszem Cezarem. I to nie jest bajka, tak mówią nie tylko polscy naukowcy od historii. Herodot najbardziej znany i wiarygodny historyk grecki opisujący starożytny świat, nazwał Scytów i Sarmatów "najszlachetniejszymi z ludzi". Dla nas, dzisiejszych Polaków, są to słowa nobilitujące, które wywalczyliśmy co najmniej 560 lat przed narodzeniem Chrystusa.

Drodzy Koledzy, Koleżanki i Przyjaciele,

Drodzy Koledzy, Koleżanki i Przyjaciele, Odchodzi stary rok a z nim dni, które w historii życia każdego z nas zapisały się nowym doświadczeniem, nowym dobrem które razem wypracowaliśmy. I ten dorobek wzbogaca każdego z nas o energie, / to jest synergia/ której byśmy nie mieli pracując oddzielnie. Fenomen tego faktu skłania mnie do przekazania Wam z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku życzenia dla Was i waszych rodzin byście w miłości myśleli i rozmawiali o wspólnej Pracy przy budowaniu wspólnego dobra jakim jest Rodzina i nasza Ojczyzna. Niech Wam w tym dziele pomaga Dobry Bóg.

Andrzej Stępniewski.

Szlachetni organizują młodzieżowy oddział samoobrony w regionie grójeckim

17.12.2014r. z inicjatywy regionalnej grupy Szlachetnych doszło do spotkania wójta gminy Błędów pana Marka Mikołajewskiego z grupą mieszkańców zainteresowanych utworzeniem młodzieżowego oddziału samoobrony. Spotkanie prowadził sekretarz gminy Jacek Adamski, który wyraził zainteresowanie władz gminy tą inicjatywą i poprosił o więcej informacji w tej sprawie. Po wstępnym przedstawieniu celów i zasad organizacyjnych powołania formacji samoobrony regionalnej, uczestnicy spotkania postanowili przedstawić władzy gminy do dnia 10.01.2015r.konkretny plan organizacji oddziału.

Szlachetni dyskutują o Państwie i dzielą się opłatkiem

11.12.14r. w Lipiu w 'Andrzejówce' odbyło się kolejne spotkanie szlachetnych i ich znajomych z prof.Krzysztofem Jasieckim na temat "Polska gospodarka dzisiaj i w przyszłości".Spotkanie zaczął A.Stępniewski przypominając, że misję naszego środowiska jest budowanie Polski w której najważniejszymi wartościami są: Ojczyzna, Rodzina i Praca. Następnie zabrał głos prof.K.Jasiecki, który w pierwszej części swojego wystąpienia przedstawił całą listę mankamentów trapiących dzisiaj Państwo i polską gospodarkę wskazując na zagrożenia wynikające z naszego zapóźnienia w zastosowaniu innowacyjnych technologii i organizacji w naszych przedsiębiorstwach.Wskazywał na bariery jakie hamują rozwój a wynikają ze słabości Państwa, braku rozwiniętego społeczeństwa obywatelskiego a także zagrożenia wynikającego z położenia geopolitycznego Polski. W drugiej części wykładu po stwierdzeniu że" Polska będzie taka jaką my ją zbudujemy", Profesor wypunktował parę zadań jakie jego zdaniem trzeba szybko wykonać /przedstawiam tylko te które moim zdaniem są najważniejsze/: 1/ opracować strategie rozwoju Kraju w tym plan rozwoju przemysłu i usług w oparciu o krajowe zasoby i Polską Racje Stanu ,2/ uaktywnić maksymalnie społeczeństwo w procesach naprawy Państwa, 3/ wzmocnić bezpieczeństwo Państwa i obywateli oraz usprawnić zarządzanie Krajem.Dodatkowo Profesor wyraził pochwałę dla naszego środowiska i podkreślił wagę działania obywatelskiego poza sporami politycznymi. W dyskusji wzięło udział wiele osób wskazując przede wszystkim na przyczyny słabości Państwa wymieniając:1/wojnę polityczną między partiami i niechęć do rodaków o innych zapatrywaniach, 2/negatywną selekcje na ważne stanowiska państwowe, 3/niesprawną administracje, 4/sprzedaż polskiego majątku, 5/dominacje firm zagranicznych na polskim rynku,6/masową emigracje, 7/i inne mankamenty utrudniające życie i prowadzenie firm. Ostatnim mówcą na spotkaniu był Wojciech Włodarczyk, który na tle społecznej nauki kościoła omówił znaczenie wartości, które przyjęli szlachetni -Ojczyzna,rodzina,praca - działając dla Kraju.Życzenia świąteczne i noworoczne przy opłatku zakończyły spotkanie.

Prawda o reprezentacji polskich interesów w Brukseli.

3.12.2014r.odbyło się kolejne szóste seminarium na SGH z cyklu "Polski Kapitalizm" zorganizowane wspólnie przez Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej oraz Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług " przy znacznym udziale naszego środowiska. Seminarium miało dwie części. W pierwszej poświęconej pamięci profesora Leszka Gilejko wprowadzenie przypominające jego sylwetkę i naukowy dorobek wygłosił profesor Juliusz Gardawski. Druga część zaczęła się od referatu wprowadzającego dr hab. Urszuli Kurczewskiej z SGH p/t: "Reprezentacja interesów pracodawców i pracowników w Unii Europejskiej". Treść referatu była oparta na badaniach jakie prowadziła autorka w instytucjach UE -/ w Parlamencie,Komisji,Radzie/. Pierwsza część wystąpienia dotyczyła opisu roli i praktyki funkcjonowania lobbingu w instytucjach UE, druga obejmowała zagadnienia związane z realizowaną praktyką lobbingu przez organizacje globalne i państwa tzw. Starej Unii a trzecia dotyczyła oceny polskich działań i starań na terenie UE przy ' załatwianiu naszych spraw'.Referat był w całości bardzo interesujący ale w szczególności zaciekawił słuchających jego ostatnia część w której dr Kurczewska wprost przedstawiła nikłą skuteczność naszego lobbingu na terenie UE. Brak skuteczności wynika z wielu powodów ale najpoważniejsze to: słaba i nieprofesjonalna aktywność polskich oficjalnych przedstawicieli w instytucjach unijnych, źle przygotowane akcje lobbingowe przez czynniki rządowe, słabe i rozproszone przedstawicielstwa /kancelarie/ polskich grup interesów. Po referacie w czasie burzliwej dyskusji głos zabierali głównie przedsiębiorcy zaniepokojeni niską obecnie pozycją Polski na terenie UE a przede wszystkim brakiem rządowego programu działalności lobbingowej na rzecz Polskiej Racji Stanu.

Przedsiębiorcy przechodzą od dyskusji do działania i dobrze się bawią

29.11.2014 r. odbył się w Warszawie Pierwszy Kongres Polskiej Przedsiębiorczości pod nazwą "25 lat Wolności RP i co dalej...". Organizatorem Kongresu było Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług (MZHPiU) wspomagane przez nasze środowisko. Kongres otworzył prezes MZHPiU Robert Składowski, a spotkanie prowadził Andrzej Stępniewski. Prowadzący w swoim wystąpieniu po powitaniu obecnych przedstawił dorobek ponad rocznych spotkań seminaryjnych przedsiębiorców i naukowców w Szkole Głównej Handlowej. Następnie profesor Juliusz Gardawski zinterpretował wyniki badań socjologów z SGH, środowiska małych i średnich przedsiębiorców w Polsce, wskazując na ich niezadowolenie z pozycji społecznej, politycznej i zawodowej w społeczeństwie oraz niewystarczającej opieki Państwa nad tym sektorem. W kolejnym wystąpieniu profesor Krzysztof Jasiecki skupił się na ocenie stanu polskiej gospodarki wskazując na bariery utrudniające dalszy rozwój naszych przedsiębiorstw. Zwrócił uwagę na wady w obecnie funkcjonującym modelu gospodarki i nieporadności Państwa w stwarzaniu sprzyjających warunków do rozwoju gospodarki. Po tym wystąpieniu prowadzący Andrzej Stępniewski powołując się na opinie przedmówców wyraził przekonanie, że znajdziemy siły i możliwości do wzmocnienia Państwa i zmianę modelu rozwoju gospodarczego Kraju. Następnym prelegentem był dr Paweł Antkowiak, który przedstawił koncepcje wypracowaną przez naukowców z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu dotyczącą koniecznych zmian ustrojowych w Polsce przez wprowadzenie "Powszechnego Samorządu Gospodarczego-PSG" i tym samym zakończenia reformy samorządowej rozpoczętej na początku transformacji naszej Ojczyzny. PSG zwiększy obszar partycypacji obywateli (przedsiębiorców) w zarządzaniu Krajem, ale przede wszystkim znacznie usprawni rozwój gospodarczy w oparciu o zasoby regionalne. Uzasadniając tę tezę dr Antkowiak przedstawił przykłady gospodarek Niemiec i Francji, gdzie działa od lat PSG. Kolejnymi mówcami na Kongresie byli Pani Bożena Lublińska-Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i prof.nadzw.dr hab.Jacek Męcina Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, którzy mówili o zamierzeniach i problemach obecnej władzy państwowej w rozwoju gospodarki. Kongres zakończyły prezentacje samorządowców Pani Jolanty Batyckiej-Wąsik Wójta Gminy Lesznowola i Pana Grzegorza Benedykcińskiego Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, którzy pokazali dorobek swoich regionów oraz poparli inicjatywę powołania PSG w Polsce. Na zakończenie Andrzej Stępniewski przeczytał przygotowany przez grupę liderów organizacji przedsiębiorców "List intencyjny" powołujący Komitet Organizacyjny Ogólnokrajowego Zrzeszenia Przedsiębiorców i Pracodawców. Celami nowej organizacji mają być "obrona interesów przedsiębiorców oraz działanie na rzecz ustanowienia Powszechnego Samorządu Gospodarczego w Polsce". Zaraz po zakończeniu obrad Kongresu "List intencyjny" podpisało 8 organizacji przedsiębiorców i 15 dużych firm. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego został Robert Składowski, a przewodniczącym Rady Programowej Andrzej Stępniewski. Cały tekst "Listu intencyjnego" w załączeniu. Po Kongresie rozpoczęła się Wielka Gala "25 lat Wolności dla Polskiej Przedsiębiorczości" zorganizowanej przez Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług. Galę otworzył prezes Robert Składowski dziękując wszystkim Polakom za wkład w dzieło wywalczenia Wolności, a szczególnie podziękował przedsiębiorcom za ich trud w prowadzeniu firm i ogromny udział w rozwój Kraju. Następnie po odśpiewaniu hymnu narodowego w pierwszej kolejności odznaczeni zostali orderami państwowymi członkowie MZHPiU. Następnie przystąpiono do wręczania nagród okolicznościowych związanych z obchodami 25-lecia Wolności RP dla szczególnie zasłużonych Polaków. Lista osób nagrodzonych w załączeniu. Po rozdaniu nagród rozpoczął się wielki uroczysty bal uczestników Gali. Przy dobrej muzyce i smacznym jedzeniu bawiono się do rana.

Szlachetni uczą się i dyskutują

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią 20.11.14 w Lipiu / w Andrzejówce/ odbyło się kolejne spotkanie /seminarium/ naszego środowiska na temat "25 lat polskiego kapitalizmu i co dalej?". W spotkaniu uczestniczyli stali członkowie Szlachetnych oraz nowa grupa kolegów z miejscowego środowiska. Wykład wprowadzający wygłosił dr Dariusz Grabowski - były: kandydat na prezydenta RP, poseł do Sejmu,europoseł a obecnie przedsiębiorca i prezes Klubu Inteligencji Polskiej. Wykładowca zaprezentował warunki geopolityczne jakie występują w otoczeniu Polski z którymi musimy się liczyć myśląc o przyszłości Kraju. Szerzej mówił o globalizacji jako zagrożeniu obecnie istniejącego ładu społeczno-gospodarczego, szczególnie w obszarze finansów i bankowości w Polsce i na Świecie. Wg prelegenta dalszy rozwój tego typu globalizacji doprowadzi do dużych napięć społecznych i między państwami o ogromnych niszczących skutkach. Drugim niemniej znaczącym elementem ważącym na przyszłych losach naszej Ojczyrzny, będzie rozwój stuacji na obszarach byłego ZSRR. dr Grabowski uważa, że osłabienie Rosji może negatywnie wpłynąć w przyszłości na nasze bezpieczeństwo i dzisiejsza polska racja stanu powinna tonować rządową antyrosyjską politykę zagraniczną i zmniejszać negatywne nastawienie społeczne do Rosji. Trzecim bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na sytuacje Polski jest rola Niemiec w Unii Europejskiej. Zwiększenie dominacji Niemiec w UE to zmniejszenie roli Polski przede wszystkim w Srodkowej Europie i marginalizacja gospodarczo-polityczna. Po wykładzie nastąpiła dyskusja która, ogniskowała się wokół wpływu społeczności lokalnych na politykę Państwa. Jak działać?, co robić aby Polska była bezpieczno? to były pytania na które starano się odpowiadać. Dodatkowo po wykładzie członkowie grupy lokalnej ustalili, że zaczną organizować ochotniczy oddział samoobrony regionalnej angażując w to dzieło miejscową młodzież. Koledzy Wojciech Włodarczyk, Robert Sładowski i Andrzej Stępniewski w czasie spotkania z Dariuszem Grabowski prezentowali zamierzenia naszego środowiska i proponowali współprace z KIP. Spotkanie zakończyło się zaproszeniem wszystkich na Konferencje w dn.29.11.14r.

Konieczność powołania w Polsce powszechnego samorządu gospodarczego

W czasie posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług /5.11.2014r/ prezes Robert Składowski i Andrzej Stępniewski zaprezentowali uzasadnienie konieczności powołania w Polsce powszechnego samorządu gospodarczego oraz przedstawili plan działań przybliżający ten cel. Plan na lata 2014-2018 zakłada w pierwszej kolejności powołanie do końca marca 2015r. Ogólnokrajowego Zrzeszenia Przedsiębiorców i Pracodawców, którego głównym zadaniem będzie „obrona interesów przedsiębiorców działających w sektorze MŚP oraz działania na rzecz ustanowienia w Polsce powszechnego samorządu gospodarczego". W okresie prac organizacyjnych MZHPiU zapewni pomoc prawną i obsługę biurową Komitetowi Organizacyjnemu, który ma przygotować pierwsze walne zgromadzenie OZPiP. Precyzyjnie zaplanowano także następne etapy działania, które mają być realizowane przez struktury nowej organizacji. Zarząd MZHPiU zaakceptował plan działania. W drugiej części posiedzenia miało miejsce spotkanie Roberta Składowskiego i Andrzeja Stępniewskiego z prezesami kilku dużych regionalnych organizacji kupieckich na, którym omówiono między innymi cel i zasady powołania OZPiP. Propozycja została przyjęta z dużym zainteresowaniem i deklaracją dalszej współpracy.

/piąte/ Seminarium w cyklu "25 lat polskiego kapitalizmu i co dalej?"

W dniu 16.10.14 w Instytucie Filozofii,Socjologii i Socjologii Ekonomicznej SGH odbyło się kolejne /piąte/ Seminarium w cyklu "25 lat polskiego kapitalizmu i co dalej?" .Tym razem debata dotyczyła 'Skutków Braku Samorządu Gospodarczego w Polsce'.Debatę prowadził jak zawsze prof. Juliusz Gardawski a referat wprowadzający wygłosił dr.Paweł Antkowiak z Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza w Poznaniu, współautor doskonałej książki "Samorząd Gospodarczy i Zawodowy w Systemie Politycznym Polski". Ponadto wystąpienia programowe wspierające idee powołania w Kraju samorządu gospodarczego mieli nasi koledzy: Robert Składowski, Andrzej Stępniewski, Wojciech Włodarczyk, Antoni Rutka a przede wszystkim prof.Krzysztof Jasiecki który w podsumowaniu powiedział że trzeba budować nowy model gospodarki polskiej już teraz a samorząd gospodarczy może być jego ważnym elementem. Przeciwnego zdania był Jeremi Mordasewicz doradca PKPP Lewiatan który uzasadniając swoją negację powołania samorządu gospodarczego twierdził że środowisko polskich przedsiębiorców odrzuca ten pomysł jako niepotrzebny. Na uwagę zasługuje fakt, że w seminarium brało udział liczne grono przedstawicieli świata nauki /nie tylko z SGH/ a także przedsiębiorcy reprezentujący organizacje przedsiębiorców i pracodawców. Po seminarium w swoim gronie postanowiliśmy w dalszym ciągu wspierać prof.J.Gardawskiego i prezesa R.Składowskiego w organizacji kolejnych spotkań seminaryjnych z cyklu '25 lat polskiego kapitalizmu i co dalej?'. a przede wszystkim czynnie w nich uczestniczyć.

Spotkanie środowiska Szlachetnych z Przewodniczącym Związku Solidarności Wiejskiej, Romanem Wierzbickim.

W dniu 7.07.2014r. w Miłocinie k/ Nałeczowa odbyło się spotkanie środowiska Szlachetnych z Przewodniczącym Związku Solidarności Wiejskiej, Romanem Wierzbickim. Bezpośrednią inspiracją spotkania było osobiste zainteresowanie się pana Wierzbickiego inicjatywą powołania Ruchu Szlachetnych PRO. Pan Przewodniczący wielokrotnie podkreślał, że podstawowym warunkiem sprawowania skutecznych i sprawnych rządów w Polsce jest patriotyzm rządzących. Odwołanie się do kultury szlacheckiej daje możliwość budowania nowych elit potrzebnych obecnie do kierowania Polską teraz i w przyszłości. W rozmowie poruszono także inicjatywę Związku SW powołania powszechnej samoobrony terytorialnej Kraju. Jest to temat, którym obecnie zajmuje się z dużą intensywnością Związek. W tej sprawie i wielu innych jest możliwa współpraca obu środowisk. Środowisko Szlachetnych reprezentowali Andrzej Stępniewski i Wojciech Włodarczyk.

Prof. Juliusz Gardawski uhonorowany

Prof. dr hab. Juliusz Gardawski Dyrektor Instytutu Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej, został uhonorowany statuetką oraz dyplomem uznania „Rzetelni 25-lecia wolności RP”. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 28 czerwca 2014r. podczas Wielkiej Gali poświęconej 25-cio leciu Polskiej Wolności. Uroczystości zorganizowało Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług dla rzetelnych przedsiębiorców z całego Kraju w sali balowej Hotelu Gromada. Nagroda „Rzetelni 25-lecia wolności RP” została przyznana przez Zarząd MZHPiU dla wyjątkowych osób, które swoją ciężką pracą, zaangażowaniem i pasją przyczyniły się do rozwoju kluczowych obszarów polskiej gospodarki. Nagrodę osobiście prof. Gardawskiemu wręczali, Prezes MZHPiU Robert Składowski oraz Koordynator Szlachetnych Andrzej Stępniewski.

     

Seminarium na temat "Polski Kapitalizm - 25 lat transformacji gospodarczej"

Grupa Szlachetnych reprezentowana przez Andrzeja Stępniewskiego razem z prof. Juliuszem Gardawskim dyrektorem Instytutu Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej przygotowała i przeprowadziła w dniu 24.06.14 seminarium na temat "Polski Kapitalizm - 25 lat transformacji gospodarczej". Wykład wprowadzający wygłosił prof.dr hab.Krzysztof Jasiecki z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk autor książki   "Kapitalizm po Polsku".W seminarium udział wzięli naukowcy z SGH,UW,PAN  i liczna grupa przedsiębiorców z sektora mśp.Ostatnie seminarium to już czwarte kolejne spotkanie naukowców i przedsiębiorców na których omawiane są problemy społeczno-gospodarcze polskich firm związane z dynamicznym rozwojem globalizmu. Następne spotkanie zaplanowane jest na wrzesień b.r.    

Seminarium na temat "Polski kapitalizm - jak daleko od społecznej gospodarki rynkowej?"

W dniu 8.05.2014 w Instytucie Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej SGH, odbyło się Seminarium na temat "Polski kapitalizm - jak daleko od społecznej gospodarki rynkowej?.

W spotkaniu brali udział naukowcy z Instytutu oraz nasze środowisko Szlachetnych. Spotkanie prowadził prof.dr hab. Juliusz Gardawski .Wykład wprowadzający wygłosił dr hab.Grzegorz Szulczewski. W żywej dyskusji dominował problem rozwoju sektora MŚP w Polsce oraz próba zdefiniowania zawartego w Konstytucji RP / Art.20/ wpisu "Społeczna gospodarka rynkowa".Ponieważ dyskusja nie skończyła się wnioskami ustalono ,że spotkania należy kontynuować.

Książka Andrzeja Stępniewskiego pt."Moja Wizja Polski"

W połowie kwietnia b.r. ukazała się książka autorstwa Andrzeja Stępniewskiego inicjatora ruchu Szlachetni PRO pt."Moja Wizja  Polski". Zainteresowani książką mogą nawiązać kontakt z autorem pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Druga grupa Szlachetnych

20 marca 2014r powstała druga grupa Szlachetnych założona przez ludzi zajmujących się Energetykyką Obywatelską. Koordynatorem grupy jest Barłomiej Zysiński.

Konferencja

13 marca 2014r. z nicjatywy szlachetnych na SGH odbyła się Konferencja pt;

POLSCY PRZEDSIĘBIORCY WOBEC NOWYCH WYZWAŃ.

Tezy Programowe Szlachetnych

Wstęp 

Polska dokonała przez ostatnie 30 lat ogromnego skoku cywilizacyjnego, dwa razy więcej produkuje towarów i usług a eksport jest osiem razy większy. Żyjemy dłużej i znacznie lepiej. Nasz Kraj jest niewątpliwie piękniejszy, mądrzejszy i bardziej zasobny. Osiągnęliśmy to wielkim kosztem. Polacy należą do najszybciej starzejących się społeczeństw na świecie. Z Polski wyemigrowało za pracą ponad 2 mln młodych wykształconych osób. W Kraju w dalszym ciągu jest ponad 10% bezrobotnych głównie młodych wykształconych ludzi a dzietność polskich kobiet obniża się do poziomu 1,3 d/k, który grozi najpierw wstrzymaniem rozwoju a w konsekwencji...

....

Czytaj więcej...

login