logo Szlachetnych z drzewkiem 50x75procjpg

  • 111111111111

    PRACĄ DLA NASZYCH RODZIN I OJCZYZNY 
    ZBUDUJEMY POLSKĘ SPRAWNĄ, SILNĄ I SPRAWIEDLIWĄ

  • 2

Dnia 9.03.2016r w Szkole Głównej Handlowej odbyło się kolejne 10-te spotkanie seminaryjne w cyklu Polski Kapitalizm zorganizowane przez Instytut Filozofii Socjologii i Socjologii Ekonomicznej w Warszawie oraz Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług.

W seminarium wzięło udział liczne grono naukowców i przedsiębiorców z sektora mśp. Wykłady wprowadzające na temat „Neokorporacja-nowy kolektywizm” wygłosili: prof. dr hab. Wojciech Misztal z Uniwersytetu Marii Curie – Składowskiej w Lublinie oraz prof. dr hab. Andrzej Zybała z SGH. Profesorowie przedstawili wyniki swoich badań socjologicznych wśród pracowników dużych korporacji badając relacje między pracownikami a przełożonymi, więzi między ludzkie w grupach pracowniczych, stopień satysfakcji z pracy i perspektywy na przyszłość. Na koniec przedstawili ogólną charakterystykę pracowników korporacji jako nową grupę społeczną na tle całego społeczeństwa polskiego. W czasie ożywionej dyskusji i naukowcy i przedsiębiorcy zgadzali się z tezą, że po 1989r w wyniku nowych stosunków społeczno-gospodarczych powstały w Polsce nowe typy wzorów osobowych specyficznych dla demokracji w gospodarce zależnej. Najogólniej można stwierdzić, że dzisiejsza klasa pracowników jest dobrze przygotowana do pracy najemnej, realizuje się w pracy, ma duże nadzieje na przyszłość, w małym stopniu angażuje się społecznie i politycznie, jest kosmopolityczna, daleka od wartości pokolenia solidarności. Ciekawa była wypowiedź socjologa z Warszawy, który badał środowisko studentów politechniki i ekonomii ,pytając, gdzie chcą pracować? Odpowiedź w 80% była że w korporacji a tylko 10% we własnej firmie. Taka sytuacja żle rokuje dla polskiej przedsiębiorczości w przyszłości. Ale także dla przyszłości Polski, bo wszędzie na świecie podstawą zdrowego kapitalizmu jest klasa środka a przedsiębiorcy z sektora małych i średnich firm są tej klasy częścią największą. Tak przedsiębiorcy w czasie seminarium interpretowali wyniki badań socjologów, przedstawiając równocześnie swoje oczekiwania związane z koniecznością powołania w Polsce powszechnego samorządu gospodarczego, który jest szansą na rozwój Kraju w oparciu o własne zasoby a nie tylko na hegemoni globalistów. Na spotkaniu, przedsiębiorców reprezentowali koledzy ze środowiska Nowa Sarmacja.

Tezy Programowe Szlachetnych

Wstęp 

Polska dokonała przez ostatnie 30 lat ogromnego skoku cywilizacyjnego, dwa razy więcej produkuje towarów i usług a eksport jest osiem razy większy. Żyjemy dłużej i znacznie lepiej. Nasz Kraj jest niewątpliwie piękniejszy, mądrzejszy i bardziej zasobny. Osiągnęliśmy to wielkim kosztem. Polacy należą do najszybciej starzejących się społeczeństw na świecie. Z Polski wyemigrowało za pracą ponad 2 mln młodych wykształconych osób. W Kraju w dalszym ciągu jest ponad 10% bezrobotnych głównie młodych wykształconych ludzi a dzietność polskich kobiet obniża się do poziomu 1,3 d/k, który grozi najpierw wstrzymaniem rozwoju a w konsekwencji...

....

Czytaj więcej...

login