logo Szlachetnych z drzewkiem 50x75procjpg

  • 111111111111

    PRACĄ DLA NASZYCH RODZIN I OJCZYZNY 
    ZBUDUJEMY POLSKĘ SPRAWNĄ, SILNĄ I SPRAWIEDLIWĄ

  • 2

8.04.16r w Błędowie odbyło się Pierwsze Założycielskie Walne Zgromadzenie Partnerów KLASTRA INNOWACJI I KONKURENCYJNOŚCI „POLSKA NATURA”. Jest to duży sukces naszego środowiska działającego wśród sadowników powiatu grójeckiego, gdzie po prawie dwu letnim przygotowaniu doszło do zawiązania KLASTRA.

Nasi koledzy Jacek Adamski, Sławomir Rzeźnicki, Zbigniew Hermanowicz, Robert Składowski i Andrzej Stępniewski najpierw opracowali Model Klastra Rolniczego następnie Strategie Rozwoju Klastra a na końcu Statut. W tej pracy pomagali nam nasi przyjaciele samorządowcy na czele z wójtem Gminy Błędów Markiem Mikołajewskim i prezesem grupy sadowników Piotrem Szybińsim oraz naukowcy profesorowie Juliusz Gardawski z SGH i Krzysztof Jasiecki z PAN. Zapisy w Statucie mówią, że Klaster Innowacji i Konkurencyjności „POLSKA NATURA”, jest dobrowolnym porozumieniem grup producentów rolnych, indywidualnych rolników, firm komercyjnych zajmujących się organizacją produkcji rolnej i jej sprzedażą, jednostek samorządu lokalnego, uczelni, instytutów naukowych zainteresowanych współpracą, regionalnych i lokalnych organizacji przedsiębiorców i handlowców działających na rzecz rozwoju gospodarczego, zwanych dalej partnerami. Misją Klastra jest udział w rozwoju województwa mazowieckiego i województw ościennych, przez wspieranie gospodarstw ogrodniczych i warzywniczych oraz przedsiębiorstw z innych branż, wspieranych nauką, stosując innowacyjne metody w produkcji, przetwórstwie i handlu.

Realizując misję, Klaster zmierzać będzie do osiągnięcia następujących celów: 1.Stworzenie na terenie Gminy Błędów innowacyjnego centrum badawczo-rozwojowego, zajmującego się opracowaniem i wdrażaniem do produkcji nowych gatunków owoców i warzyw oraz ich przetworów o cechach zdrowej żywności z walorami leczniczymi dla niektórych chorób i schorzeń. 2. Uruchomienie innowacyjnego procesu modernizacji upraw i sadów na terenie Mazowsza i województw ościennych, zmierzającej do uzyskania owoców i warzyw o specyficznych cechach zdrowej żywności, właściwych dla tych terenów. 3. Powołanie organizacji gospodarczej zajmującej się owocami i warzywami oraz innymi wyrobami i usługami w sposób innowacyjny w procesach produkcyjnych, przetwórczych /liofilizacja/ i handlowych, tworząc łańcuch powiązań, podnosząc jakość towarów, zmniejszając koszty, budując nowoczesną sieć dystrybucji w kraju i zagranicą. Należy życzyć nowej organizacji wszystkiego najlepszego – SZCZĘŚĆ BOŻE.

Tezy Programowe Szlachetnych

Wstęp 

Polska dokonała przez ostatnie 30 lat ogromnego skoku cywilizacyjnego, dwa razy więcej produkuje towarów i usług a eksport jest osiem razy większy. Żyjemy dłużej i znacznie lepiej. Nasz Kraj jest niewątpliwie piękniejszy, mądrzejszy i bardziej zasobny. Osiągnęliśmy to wielkim kosztem. Polacy należą do najszybciej starzejących się społeczeństw na świecie. Z Polski wyemigrowało za pracą ponad 2 mln młodych wykształconych osób. W Kraju w dalszym ciągu jest ponad 10% bezrobotnych głównie młodych wykształconych ludzi a dzietność polskich kobiet obniża się do poziomu 1,3 d/k, który grozi najpierw wstrzymaniem rozwoju a w konsekwencji...

....

Czytaj więcej...

login