logo Szlachetnych z drzewkiem 50x75procjpg

  • 111111111111

    PRACĄ DLA NASZYCH RODZIN I OJCZYZNY 
    ZBUDUJEMY POLSKĘ SPRAWNĄ, SILNĄ I SPRAWIEDLIWĄ

  • 2

W dniach 15 i 16.04.2016r. na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców -przedsiębiorcy-pl w Otwocku, Prezes Robert Składowski wygłosił sprawozdanie z rocznej działalności organizacji. Na początku przypomniał zasługi naszego środowiska, a w szczególności Andrzeja Stępniewskiego w pracach początkowych przyczyniających się do powstania Federacji. To Andrzej Stępniewski zaproponował w połowie 2014roku główne cele dla całej organizacji, ujmując je w strategii rozwoju. Głównymi celami na najbliższe trzy lata to: 1/ Zorganizowanie reprezentatywnej organizacji przedsiębiorców, która zostanie powołana do RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO , 2/ Przygotowanie i poprowadzenie środowiska przedsiębiorców do ‘walki’ o powołanie w Polsce POWSZECHNEGO SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO, 3/ Budowanie wspólnych powiązań gospodarczo-społecznych wspomagających przedsiębiorców. Słuchając relacji z dokonań Federacji w tak krótkim czasie, trudno powstrzymać się od wyrażenia dużych słów uznania dla kierownictwa organizacji za wykonaną pracę. Zapis sprawozdania Prezesa Składowskiego zamieszczony będzie na stronie www.przedsiebiorcy.pl . Zjazd przedsiębiorców z całego Kraju i ich wystąpienia wskazywały na siłę organizacji i nadzieję na dalszy rozwój. Dużym wydarzeniem, długo i przychylnie komentowanym było wystąpienie naszego kolegi dr Dariusza Grabowskiego na temat obecnej sytuacji społecznej, gospodarczej i politycznej Polski. Pełny tekst wystąpienia na naszej stronie w zakładce Nowa Sarmacja- Artykuły i Opinnie.

Tezy Programowe Szlachetnych

Wstęp 

Polska dokonała przez ostatnie 30 lat ogromnego skoku cywilizacyjnego, dwa razy więcej produkuje towarów i usług a eksport jest osiem razy większy. Żyjemy dłużej i znacznie lepiej. Nasz Kraj jest niewątpliwie piękniejszy, mądrzejszy i bardziej zasobny. Osiągnęliśmy to wielkim kosztem. Polacy należą do najszybciej starzejących się społeczeństw na świecie. Z Polski wyemigrowało za pracą ponad 2 mln młodych wykształconych osób. W Kraju w dalszym ciągu jest ponad 10% bezrobotnych głównie młodych wykształconych ludzi a dzietność polskich kobiet obniża się do poziomu 1,3 d/k, który grozi najpierw wstrzymaniem rozwoju a w konsekwencji...

....

Czytaj więcej...

login