logo Szlachetnych z drzewkiem 50x75procjpg

  • 111111111111

    PRACĄ DLA NASZYCH RODZIN I OJCZYZNY 
    ZBUDUJEMY POLSKĘ SPRAWNĄ, SILNĄ I SPRAWIEDLIWĄ

  • 2

17.05.2016r. w Błędowie odbyło się drugie Walne Zgromadzenie Partnerów Klastra „Polska Natura”. Celem spotkania było podsumowanie dokonań Rady Klastra w pierwszych tygodniach działania. Ponadto powołano Radę Programową Klastra oraz Akademię Rozwoju Sadownictwa w Błędowie.

Do pracy w Radzie wyrazili gotowość naukowcy z Polskiej Akademii Nauk, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Szkoły Głównej Handlowej, oraz wybitni fachowcy z zakresu innowacyjnego rozwoju, marketingu, finansów oraz energetyki odnawialnej i rozproszonej. Prawie wszyscy członkowie Rady byli obecni na spotkaniu i brali żywy udział w debacie o przyszłości Klastra. O podjętych już działaniach w ramach Błędowskiej Akademii mówił Robert Sikora – Koordynator tej inicjatywy. Zostały podpisane umowy Partnerstwa między Koordynatorem Klastra, którym jest Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług a pierwszymi Partnerami. Omówiono możliwości wspólnych działań w ramach Klastra oraz zasad aplikacji do programów pomocowych. Ustalono także zasady przyjmowania nowych partnerów do Klastra. Zaakceptowano wysokość proponowanych składek i przyjęto plan pracy na najbliższy kwartał.

Dla kolegów inicjatorów powołania Klastra jest to czas próby i weryfikacja w praktyce, przyjętych dwa lata temu zasad działania środowiska Nowa Sarmacja. Spotkanie prowadził Przewodniczący Rady Klastra, Andrzej Stępniewski.           

Tezy Programowe Szlachetnych

Wstęp 

Polska dokonała przez ostatnie 30 lat ogromnego skoku cywilizacyjnego, dwa razy więcej produkuje towarów i usług a eksport jest osiem razy większy. Żyjemy dłużej i znacznie lepiej. Nasz Kraj jest niewątpliwie piękniejszy, mądrzejszy i bardziej zasobny. Osiągnęliśmy to wielkim kosztem. Polacy należą do najszybciej starzejących się społeczeństw na świecie. Z Polski wyemigrowało za pracą ponad 2 mln młodych wykształconych osób. W Kraju w dalszym ciągu jest ponad 10% bezrobotnych głównie młodych wykształconych ludzi a dzietność polskich kobiet obniża się do poziomu 1,3 d/k, który grozi najpierw wstrzymaniem rozwoju a w konsekwencji...

....

Czytaj więcej...

login