logo Szlachetnych z drzewkiem 50x75procjpg

  • 111111111111

    PRACĄ DLA NASZYCH RODZIN I OJCZYZNY 
    ZBUDUJEMY POLSKĘ SPRAWNĄ, SILNĄ I SPRAWIEDLIWĄ

  • 2

Drodzy Przyjaciele, Sympatycy, Polacy!
Po ośmiu latach od zainicjowania Ruchu Szlachetnych PRO (Praca Rodzina Ojczyzna) Andrzej Stępniewski podsumowuje ten czas w tekście "Ruch Szlachetnych po 8 latach", (zakładka "Ruch Szlachetnych"), składa życzenia 3-majowe i informuje o przekazaniu redagowania strony www.szlachetni.org następcy. Dziękujemy Andrzejowi Stępniewskiemu za zainicjowanie Ruchu i za włożony wysiłek. Jesteśmy ruchem, nie ma tu struktur ani wyborów, ale chyba zgadzamy się co do tego, by Andrzej Stępniewski został Honorowym Przewodniczącym Ruchu Szlachetnych.

Tezy Programowe Szlachetnych

Wstęp 

Polska dokonała przez ostatnie 30 lat ogromnego skoku cywilizacyjnego, dwa razy więcej produkuje towarów i usług a eksport jest osiem razy większy. Żyjemy dłużej i znacznie lepiej. Nasz Kraj jest niewątpliwie piękniejszy, mądrzejszy i bardziej zasobny. Osiągnęliśmy to wielkim kosztem. Polacy należą do najszybciej starzejących się społeczeństw na świecie. Z Polski wyemigrowało za pracą ponad 2 mln młodych wykształconych osób. W Kraju w dalszym ciągu jest ponad 10% bezrobotnych głównie młodych wykształconych ludzi a dzietność polskich kobiet obniża się do poziomu 1,3 d/k, który grozi najpierw wstrzymaniem rozwoju a w konsekwencji...

....

Czytaj więcej...

login