logo Szlachetnych z drzewkiem 50x75procjpg

  • 111111111111

    PRACĄ DLA NASZYCH RODZIN I OJCZYZNY 
    ZBUDUJEMY POLSKĘ SPRAWNĄ, SILNĄ I SPRAWIEDLIWĄ

  • 2

Uwaga, uwaga!

Skontaktowała się z nami osoba, która... jest posłem/posłanką do Sejmu RP. Przebieg rozmowy jest naszą słodką tajemnicą, ale...

...przy okazji zaczęliśmy się zastanawiać w gronie Szlachetnych, czy poseł na Sejm może być szlachetny. Przecież ta dzisiejsza polityka taka brudna, taka interesowna, taka nieetyczna! Zagadnienie okazało się niełatwe do przegryzienia.

Z jednej strony partycypowanie w chocholim tańcu sejmowego kabaretu oraz "układanie" się z partyjnymi kacykami, żeby zostać "umieszczonym na miejsce biorące" na wyborczej liście partyjnej to poszlaki przemawiające przeciw, tj. na tytułowe pytanie trzeba by odpowiedzieć "nie".

Ale z drugiej strony jeżeli poseł/posłanka ma szczere intencje, żadnego cyrografu diabłu nie podpisywał/-a, coś próbuje robić, trzyma się zasad moralnych, to czemu taką osobę skreślać z listy kandydatów na ludzi szlachetnych? Mało tego, przecież każdy może się w dowolnym momencie ocknąć, otrzeźwieć i wrócić na drogę ku szlachetności - nie na darmo mówi się często, że DROGA jest ważniejsza niż CEL, oczywiście drogea rozumiana jako nasze postępowanie, stosunek do innych ludzi itp. A to może się zmieniać ku lepszemu. Wreszcie, każdemu trzeba przeciez dać szansę - jesli sam/-a chce, oczywiście.

Nasza konkluzja jest zatem taka: każdy człowiek może zostać Szlachetnym, jeżeli będzie tego chciał i postępował jak Szlachetni - nawet poseł czy posłanka. Zatem przyglądamy się z ciekawością, co z tego wyniknie...

Pozdrawiamy wszystkich kandydatów na Szlachetnych.

Tezy Programowe Szlachetnych

Wstęp 

Polska dokonała przez ostatnie 30 lat ogromnego skoku cywilizacyjnego, dwa razy więcej produkuje towarów i usług a eksport jest osiem razy większy. Żyjemy dłużej i znacznie lepiej. Nasz Kraj jest niewątpliwie piękniejszy, mądrzejszy i bardziej zasobny. Osiągnęliśmy to wielkim kosztem. Polacy należą do najszybciej starzejących się społeczeństw na świecie. Z Polski wyemigrowało za pracą ponad 2 mln młodych wykształconych osób. W Kraju w dalszym ciągu jest ponad 10% bezrobotnych głównie młodych wykształconych ludzi a dzietność polskich kobiet obniża się do poziomu 1,3 d/k, który grozi najpierw wstrzymaniem rozwoju a w konsekwencji...

....

Czytaj więcej...

login