logo Szlachetnych z drzewkiem 50x75procjpg

  • 111111111111

    PRACĄ DLA NASZYCH RODZIN I OJCZYZNY 
    ZBUDUJEMY POLSKĘ SPRAWNĄ, SILNĄ I SPRAWIEDLIWĄ

  • 2

W dniu 8.05.2014 w Instytucie Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej SGH, odbyło się Seminarium na temat "Polski kapitalizm - jak daleko od społecznej gospodarki rynkowej?.

W spotkaniu brali udział naukowcy z Instytutu oraz nasze środowisko Szlachetnych. Spotkanie prowadził prof.dr hab. Juliusz Gardawski .Wykład wprowadzający wygłosił dr hab.Grzegorz Szulczewski. W żywej dyskusji dominował problem rozwoju sektora MŚP w Polsce oraz próba zdefiniowania zawartego w Konstytucji RP / Art.20/ wpisu "Społeczna gospodarka rynkowa".Ponieważ dyskusja nie skończyła się wnioskami ustalono ,że spotkania należy kontynuować.

Tezy Programowe Szlachetnych

Wstęp 

Polska dokonała przez ostatnie 30 lat ogromnego skoku cywilizacyjnego, dwa razy więcej produkuje towarów i usług a eksport jest osiem razy większy. Żyjemy dłużej i znacznie lepiej. Nasz Kraj jest niewątpliwie piękniejszy, mądrzejszy i bardziej zasobny. Osiągnęliśmy to wielkim kosztem. Polacy należą do najszybciej starzejących się społeczeństw na świecie. Z Polski wyemigrowało za pracą ponad 2 mln młodych wykształconych osób. W Kraju w dalszym ciągu jest ponad 10% bezrobotnych głównie młodych wykształconych ludzi a dzietność polskich kobiet obniża się do poziomu 1,3 d/k, który grozi najpierw wstrzymaniem rozwoju a w konsekwencji...

....

Czytaj więcej...

login