logo Szlachetnych z drzewkiem 50x75procjpg

  • 111111111111

    PRACĄ DLA NASZYCH RODZIN I OJCZYZNY 
    ZBUDUJEMY POLSKĘ SPRAWNĄ, SILNĄ I SPRAWIEDLIWĄ

  • 2

Grupa Szlachetnych reprezentowana przez Andrzeja Stępniewskiego razem z prof. Juliuszem Gardawskim dyrektorem Instytutu Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej przygotowała i przeprowadziła w dniu 24.06.14 seminarium na temat "Polski Kapitalizm - 25 lat transformacji gospodarczej". Wykład wprowadzający wygłosił prof.dr hab.Krzysztof Jasiecki z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk autor książki   "Kapitalizm po Polsku".W seminarium udział wzięli naukowcy z SGH,UW,PAN  i liczna grupa przedsiębiorców z sektora mśp.Ostatnie seminarium to już czwarte kolejne spotkanie naukowców i przedsiębiorców na których omawiane są problemy społeczno-gospodarcze polskich firm związane z dynamicznym rozwojem globalizmu. Następne spotkanie zaplanowane jest na wrzesień b.r.    

Tezy Programowe Szlachetnych

Wstęp 

Polska dokonała przez ostatnie 30 lat ogromnego skoku cywilizacyjnego, dwa razy więcej produkuje towarów i usług a eksport jest osiem razy większy. Żyjemy dłużej i znacznie lepiej. Nasz Kraj jest niewątpliwie piękniejszy, mądrzejszy i bardziej zasobny. Osiągnęliśmy to wielkim kosztem. Polacy należą do najszybciej starzejących się społeczeństw na świecie. Z Polski wyemigrowało za pracą ponad 2 mln młodych wykształconych osób. W Kraju w dalszym ciągu jest ponad 10% bezrobotnych głównie młodych wykształconych ludzi a dzietność polskich kobiet obniża się do poziomu 1,3 d/k, który grozi najpierw wstrzymaniem rozwoju a w konsekwencji...

....

Czytaj więcej...

login