logo Szlachetnych z drzewkiem 50x75procjpg

  • 111111111111

    PRACĄ DLA NASZYCH RODZIN I OJCZYZNY 
    ZBUDUJEMY POLSKĘ SPRAWNĄ, SILNĄ I SPRAWIEDLIWĄ

  • 2

W dniu 16.10.14 w Instytucie Filozofii,Socjologii i Socjologii Ekonomicznej SGH odbyło się kolejne /piąte/ Seminarium w cyklu "25 lat polskiego kapitalizmu i co dalej?" .Tym razem debata dotyczyła 'Skutków Braku Samorządu Gospodarczego w Polsce'.Debatę prowadził jak zawsze prof. Juliusz Gardawski a referat wprowadzający wygłosił dr.Paweł Antkowiak z Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza w Poznaniu, współautor doskonałej książki "Samorząd Gospodarczy i Zawodowy w Systemie Politycznym Polski". Ponadto wystąpienia programowe wspierające idee powołania w Kraju samorządu gospodarczego mieli nasi koledzy: Robert Składowski, Andrzej Stępniewski, Wojciech Włodarczyk, Antoni Rutka a przede wszystkim prof.Krzysztof Jasiecki który w podsumowaniu powiedział że trzeba budować nowy model gospodarki polskiej już teraz a samorząd gospodarczy może być jego ważnym elementem. Przeciwnego zdania był Jeremi Mordasewicz doradca PKPP Lewiatan który uzasadniając swoją negację powołania samorządu gospodarczego twierdził że środowisko polskich przedsiębiorców odrzuca ten pomysł jako niepotrzebny. Na uwagę zasługuje fakt, że w seminarium brało udział liczne grono przedstawicieli świata nauki /nie tylko z SGH/ a także przedsiębiorcy reprezentujący organizacje przedsiębiorców i pracodawców. Po seminarium w swoim gronie postanowiliśmy w dalszym ciągu wspierać prof.J.Gardawskiego i prezesa R.Składowskiego w organizacji kolejnych spotkań seminaryjnych z cyklu '25 lat polskiego kapitalizmu i co dalej?'. a przede wszystkim czynnie w nich uczestniczyć.

Tezy Programowe Szlachetnych

Wstęp 

Polska dokonała przez ostatnie 30 lat ogromnego skoku cywilizacyjnego, dwa razy więcej produkuje towarów i usług a eksport jest osiem razy większy. Żyjemy dłużej i znacznie lepiej. Nasz Kraj jest niewątpliwie piękniejszy, mądrzejszy i bardziej zasobny. Osiągnęliśmy to wielkim kosztem. Polacy należą do najszybciej starzejących się społeczeństw na świecie. Z Polski wyemigrowało za pracą ponad 2 mln młodych wykształconych osób. W Kraju w dalszym ciągu jest ponad 10% bezrobotnych głównie młodych wykształconych ludzi a dzietność polskich kobiet obniża się do poziomu 1,3 d/k, który grozi najpierw wstrzymaniem rozwoju a w konsekwencji...

....

Czytaj więcej...

login