logo Szlachetnych z drzewkiem 50x75procjpg

  • 111111111111

    PRACĄ DLA NASZYCH RODZIN I OJCZYZNY 
    ZBUDUJEMY POLSKĘ SPRAWNĄ, SILNĄ I SPRAWIEDLIWĄ

  • 2

W czasie posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług /5.11.2014r/ prezes Robert Składowski i Andrzej Stępniewski zaprezentowali uzasadnienie konieczności powołania w Polsce powszechnego samorządu gospodarczego oraz przedstawili plan działań przybliżający ten cel. Plan na lata 2014-2018 zakłada w pierwszej kolejności powołanie do końca marca 2015r. Ogólnokrajowego Zrzeszenia Przedsiębiorców i Pracodawców, którego głównym zadaniem będzie „obrona interesów przedsiębiorców działających w sektorze MŚP oraz działania na rzecz ustanowienia w Polsce powszechnego samorządu gospodarczego". W okresie prac organizacyjnych MZHPiU zapewni pomoc prawną i obsługę biurową Komitetowi Organizacyjnemu, który ma przygotować pierwsze walne zgromadzenie OZPiP. Precyzyjnie zaplanowano także następne etapy działania, które mają być realizowane przez struktury nowej organizacji. Zarząd MZHPiU zaakceptował plan działania. W drugiej części posiedzenia miało miejsce spotkanie Roberta Składowskiego i Andrzeja Stępniewskiego z prezesami kilku dużych regionalnych organizacji kupieckich na, którym omówiono między innymi cel i zasady powołania OZPiP. Propozycja została przyjęta z dużym zainteresowaniem i deklaracją dalszej współpracy.

Tezy Programowe Szlachetnych

Wstęp 

Polska dokonała przez ostatnie 30 lat ogromnego skoku cywilizacyjnego, dwa razy więcej produkuje towarów i usług a eksport jest osiem razy większy. Żyjemy dłużej i znacznie lepiej. Nasz Kraj jest niewątpliwie piękniejszy, mądrzejszy i bardziej zasobny. Osiągnęliśmy to wielkim kosztem. Polacy należą do najszybciej starzejących się społeczeństw na świecie. Z Polski wyemigrowało za pracą ponad 2 mln młodych wykształconych osób. W Kraju w dalszym ciągu jest ponad 10% bezrobotnych głównie młodych wykształconych ludzi a dzietność polskich kobiet obniża się do poziomu 1,3 d/k, który grozi najpierw wstrzymaniem rozwoju a w konsekwencji...

....

Czytaj więcej...

login