logo Szlachetnych z drzewkiem 50x75procjpg

  • 111111111111

    PRACĄ DLA NASZYCH RODZIN I OJCZYZNY 
    ZBUDUJEMY POLSKĘ SPRAWNĄ, SILNĄ I SPRAWIEDLIWĄ

  • 2

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią 20.11.14 w Lipiu / w Andrzejówce/ odbyło się kolejne spotkanie /seminarium/ naszego środowiska na temat "25 lat polskiego kapitalizmu i co dalej?". W spotkaniu uczestniczyli stali członkowie Szlachetnych oraz nowa grupa kolegów z miejscowego środowiska. Wykład wprowadzający wygłosił dr Dariusz Grabowski - były: kandydat na prezydenta RP, poseł do Sejmu,europoseł a obecnie przedsiębiorca i prezes Klubu Inteligencji Polskiej. Wykładowca zaprezentował warunki geopolityczne jakie występują w otoczeniu Polski z którymi musimy się liczyć myśląc o przyszłości Kraju. Szerzej mówił o globalizacji jako zagrożeniu obecnie istniejącego ładu społeczno-gospodarczego, szczególnie w obszarze finansów i bankowości w Polsce i na Świecie. Wg prelegenta dalszy rozwój tego typu globalizacji doprowadzi do dużych napięć społecznych i między państwami o ogromnych niszczących skutkach. Drugim niemniej znaczącym elementem ważącym na przyszłych losach naszej Ojczyrzny, będzie rozwój stuacji na obszarach byłego ZSRR. dr Grabowski uważa, że osłabienie Rosji może negatywnie wpłynąć w przyszłości na nasze bezpieczeństwo i dzisiejsza polska racja stanu powinna tonować rządową antyrosyjską politykę zagraniczną i zmniejszać negatywne nastawienie społeczne do Rosji. Trzecim bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na sytuacje Polski jest rola Niemiec w Unii Europejskiej. Zwiększenie dominacji Niemiec w UE to zmniejszenie roli Polski przede wszystkim w Srodkowej Europie i marginalizacja gospodarczo-polityczna. Po wykładzie nastąpiła dyskusja która, ogniskowała się wokół wpływu społeczności lokalnych na politykę Państwa. Jak działać?, co robić aby Polska była bezpieczno? to były pytania na które starano się odpowiadać. Dodatkowo po wykładzie członkowie grupy lokalnej ustalili, że zaczną organizować ochotniczy oddział samoobrony regionalnej angażując w to dzieło miejscową młodzież. Koledzy Wojciech Włodarczyk, Robert Sładowski i Andrzej Stępniewski w czasie spotkania z Dariuszem Grabowski prezentowali zamierzenia naszego środowiska i proponowali współprace z KIP. Spotkanie zakończyło się zaproszeniem wszystkich na Konferencje w dn.29.11.14r.

Tezy Programowe Szlachetnych

Wstęp 

Polska dokonała przez ostatnie 30 lat ogromnego skoku cywilizacyjnego, dwa razy więcej produkuje towarów i usług a eksport jest osiem razy większy. Żyjemy dłużej i znacznie lepiej. Nasz Kraj jest niewątpliwie piękniejszy, mądrzejszy i bardziej zasobny. Osiągnęliśmy to wielkim kosztem. Polacy należą do najszybciej starzejących się społeczeństw na świecie. Z Polski wyemigrowało za pracą ponad 2 mln młodych wykształconych osób. W Kraju w dalszym ciągu jest ponad 10% bezrobotnych głównie młodych wykształconych ludzi a dzietność polskich kobiet obniża się do poziomu 1,3 d/k, który grozi najpierw wstrzymaniem rozwoju a w konsekwencji...

....

Czytaj więcej...

login