logo Szlachetnych z drzewkiem 50x75procjpg

  • 111111111111

    PRACĄ DLA NASZYCH RODZIN I OJCZYZNY 
    ZBUDUJEMY POLSKĘ SPRAWNĄ, SILNĄ I SPRAWIEDLIWĄ

  • 2

3.12.2014r.odbyło się kolejne szóste seminarium na SGH z cyklu "Polski Kapitalizm" zorganizowane wspólnie przez Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej oraz Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług " przy znacznym udziale naszego środowiska. Seminarium miało dwie części. W pierwszej poświęconej pamięci profesora Leszka Gilejko wprowadzenie przypominające jego sylwetkę i naukowy dorobek wygłosił profesor Juliusz Gardawski. Druga część zaczęła się od referatu wprowadzającego dr hab. Urszuli Kurczewskiej z SGH p/t: "Reprezentacja interesów pracodawców i pracowników w Unii Europejskiej". Treść referatu była oparta na badaniach jakie prowadziła autorka w instytucjach UE -/ w Parlamencie,Komisji,Radzie/. Pierwsza część wystąpienia dotyczyła opisu roli i praktyki funkcjonowania lobbingu w instytucjach UE, druga obejmowała zagadnienia związane z realizowaną praktyką lobbingu przez organizacje globalne i państwa tzw. Starej Unii a trzecia dotyczyła oceny polskich działań i starań na terenie UE przy ' załatwianiu naszych spraw'.Referat był w całości bardzo interesujący ale w szczególności zaciekawił słuchających jego ostatnia część w której dr Kurczewska wprost przedstawiła nikłą skuteczność naszego lobbingu na terenie UE. Brak skuteczności wynika z wielu powodów ale najpoważniejsze to: słaba i nieprofesjonalna aktywność polskich oficjalnych przedstawicieli w instytucjach unijnych, źle przygotowane akcje lobbingowe przez czynniki rządowe, słabe i rozproszone przedstawicielstwa /kancelarie/ polskich grup interesów. Po referacie w czasie burzliwej dyskusji głos zabierali głównie przedsiębiorcy zaniepokojeni niską obecnie pozycją Polski na terenie UE a przede wszystkim brakiem rządowego programu działalności lobbingowej na rzecz Polskiej Racji Stanu.

Tezy Programowe Szlachetnych

Wstęp 

Polska dokonała przez ostatnie 30 lat ogromnego skoku cywilizacyjnego, dwa razy więcej produkuje towarów i usług a eksport jest osiem razy większy. Żyjemy dłużej i znacznie lepiej. Nasz Kraj jest niewątpliwie piękniejszy, mądrzejszy i bardziej zasobny. Osiągnęliśmy to wielkim kosztem. Polacy należą do najszybciej starzejących się społeczeństw na świecie. Z Polski wyemigrowało za pracą ponad 2 mln młodych wykształconych osób. W Kraju w dalszym ciągu jest ponad 10% bezrobotnych głównie młodych wykształconych ludzi a dzietność polskich kobiet obniża się do poziomu 1,3 d/k, który grozi najpierw wstrzymaniem rozwoju a w konsekwencji...

....

Czytaj więcej...

login