logo Szlachetnych z drzewkiem 50x75procjpg

  • 111111111111

    PRACĄ DLA NASZYCH RODZIN I OJCZYZNY 
    ZBUDUJEMY POLSKĘ SPRAWNĄ, SILNĄ I SPRAWIEDLIWĄ

  • 2

11.12.14r. w Lipiu w 'Andrzejówce' odbyło się kolejne spotkanie szlachetnych i ich znajomych z prof.Krzysztofem Jasieckim na temat "Polska gospodarka dzisiaj i w przyszłości".Spotkanie zaczął A.Stępniewski przypominając, że misję naszego środowiska jest budowanie Polski w której najważniejszymi wartościami są: Ojczyzna, Rodzina i Praca. Następnie zabrał głos prof.K.Jasiecki, który w pierwszej części swojego wystąpienia przedstawił całą listę mankamentów trapiących dzisiaj Państwo i polską gospodarkę wskazując na zagrożenia wynikające z naszego zapóźnienia w zastosowaniu innowacyjnych technologii i organizacji w naszych przedsiębiorstwach.Wskazywał na bariery jakie hamują rozwój a wynikają ze słabości Państwa, braku rozwiniętego społeczeństwa obywatelskiego a także zagrożenia wynikającego z położenia geopolitycznego Polski. W drugiej części wykładu po stwierdzeniu że" Polska będzie taka jaką my ją zbudujemy", Profesor wypunktował parę zadań jakie jego zdaniem trzeba szybko wykonać /przedstawiam tylko te które moim zdaniem są najważniejsze/: 1/ opracować strategie rozwoju Kraju w tym plan rozwoju przemysłu i usług w oparciu o krajowe zasoby i Polską Racje Stanu ,2/ uaktywnić maksymalnie społeczeństwo w procesach naprawy Państwa, 3/ wzmocnić bezpieczeństwo Państwa i obywateli oraz usprawnić zarządzanie Krajem.Dodatkowo Profesor wyraził pochwałę dla naszego środowiska i podkreślił wagę działania obywatelskiego poza sporami politycznymi. W dyskusji wzięło udział wiele osób wskazując przede wszystkim na przyczyny słabości Państwa wymieniając:1/wojnę polityczną między partiami i niechęć do rodaków o innych zapatrywaniach, 2/negatywną selekcje na ważne stanowiska państwowe, 3/niesprawną administracje, 4/sprzedaż polskiego majątku, 5/dominacje firm zagranicznych na polskim rynku,6/masową emigracje, 7/i inne mankamenty utrudniające życie i prowadzenie firm. Ostatnim mówcą na spotkaniu był Wojciech Włodarczyk, który na tle społecznej nauki kościoła omówił znaczenie wartości, które przyjęli szlachetni -Ojczyzna,rodzina,praca - działając dla Kraju.Życzenia świąteczne i noworoczne przy opłatku zakończyły spotkanie.

Tezy Programowe Szlachetnych

Wstęp 

Polska dokonała przez ostatnie 30 lat ogromnego skoku cywilizacyjnego, dwa razy więcej produkuje towarów i usług a eksport jest osiem razy większy. Żyjemy dłużej i znacznie lepiej. Nasz Kraj jest niewątpliwie piękniejszy, mądrzejszy i bardziej zasobny. Osiągnęliśmy to wielkim kosztem. Polacy należą do najszybciej starzejących się społeczeństw na świecie. Z Polski wyemigrowało za pracą ponad 2 mln młodych wykształconych osób. W Kraju w dalszym ciągu jest ponad 10% bezrobotnych głównie młodych wykształconych ludzi a dzietność polskich kobiet obniża się do poziomu 1,3 d/k, który grozi najpierw wstrzymaniem rozwoju a w konsekwencji...

....

Czytaj więcej...

login