logo Szlachetnych z drzewkiem 50x75procjpg

  • 111111111111

    PRACĄ DLA NASZYCH RODZIN I OJCZYZNY 
    ZBUDUJEMY POLSKĘ SPRAWNĄ, SILNĄ I SPRAWIEDLIWĄ

  • 2

Dzięki staraniom Księgarni Akademickiej w Krakowie w 2013 roku ukazała się książka autorstwa Piotra Makucha o tytule "OD ARIÓW DO SARMATÓW - NIEZNANE 2500 LAT HISTORII POLAKÓW'. Książka zawiera wyniki badań autora najdawniejszych zapisów dziejów Polski przedpiastowskiej, zawartych w kronice Kadłubka, tekstach Galla Anonima,Mierzwy i Długosza uzupełnionych o zapisy czeskich kronik z tego okresu. Porównanie wyników tych badań z historią starożytną ludów irańskich Scytów, Persów i Sarmatów, upoważniło autora do postawienia tezy, że istnieje uderzająca analogia pomiędzy mitem założycielskim państw zachodniosłowiańskich / Polski i Czech/ z mitologią epicką tych ludów. Fascynujące i bardzo prawdopodobne są wywody autora dotyczące źródła nazwy Wawel od mitycznej nazwy Babel i z tego wynikająca nazwa Babilonu jako Krakowa. Skojarzenie legendy o smoku wawelskim z biblijnym zapisem o zabiciu przez proroka Dawida smoka babilońskiego uwiarygodnia tą tezę. Także naukowy wywód o prawdopodobieństwie, że król Persji Cyrus to Krakus założyciel państwa polskiego a ich córki /Wanda i Mandżam/ to te same kobiety -królowe oraz wiele innych dowodów historycznych wywołuje u czytających książkę szok. Nagle my, Polacy, jako Scytowie-Sarmaci, bierzemy udział w tworzeniu prahistorii walcząc z królami ówczesnych Indii, faraonami Egiptu, różnymi władcami z Azji Mniejszej a później z Aleksandrem Wielkim i Juliuszem Cezarem. I to nie jest bajka, tak mówią nie tylko polscy naukowcy od historii. Herodot najbardziej znany i wiarygodny historyk grecki opisujący starożytny świat, nazwał Scytów i Sarmatów "najszlachetniejszymi z ludzi". Dla nas, dzisiejszych Polaków, są to słowa nobilitujące, które wywalczyliśmy co najmniej 560 lat przed narodzeniem Chrystusa.

Tezy Programowe Szlachetnych

Wstęp 

Polska dokonała przez ostatnie 30 lat ogromnego skoku cywilizacyjnego, dwa razy więcej produkuje towarów i usług a eksport jest osiem razy większy. Żyjemy dłużej i znacznie lepiej. Nasz Kraj jest niewątpliwie piękniejszy, mądrzejszy i bardziej zasobny. Osiągnęliśmy to wielkim kosztem. Polacy należą do najszybciej starzejących się społeczeństw na świecie. Z Polski wyemigrowało za pracą ponad 2 mln młodych wykształconych osób. W Kraju w dalszym ciągu jest ponad 10% bezrobotnych głównie młodych wykształconych ludzi a dzietność polskich kobiet obniża się do poziomu 1,3 d/k, który grozi najpierw wstrzymaniem rozwoju a w konsekwencji...

....

Czytaj więcej...

login