logo Szlachetnych z drzewkiem 50x75procjpg

  • 111111111111

    PRACĄ DLA NASZYCH RODZIN I OJCZYZNY 
    ZBUDUJEMY POLSKĘ SPRAWNĄ, SILNĄ I SPRAWIEDLIWĄ

  • 2

19.02.15r. w Instytucie Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej SGH odbyło się kolejne seminarium z udziałem przedsiębiorców i naukowców w ramach cyklicznych spotkań p.n. "25 lat polskiego kapitalizmu i co dalej?". Tym razem kontynuowano dyskusje o potrzebie powołania powszechnego samorządu gospodarczego-PSG, jako brakującego elementu w ustroju demokracji partycypacyjnej Polski. Spotkanie prowadziła w imieniu prof. Gardawskiego, dr Izabela Książkiewicz a dyskusje otworzyli paneliści: Jeremi Mordasewicz reprezentujący Konfederacje Pracodawców LEWIATAN, Zbigniew Żurek Wiceprezydent BCC oraz Andrzej Stępniewski wypowiadający się w imieniu drobnych przedsiębiorców z naszego środowiska. Pan Mordasewicz w swoim wystąpieniu totalnie zanegował potrzebę powołania PSG uzasadniając to przede wszystkim brakiem zainteresowania tym tematem przedsiębiorców z sektora MŚP oraz wystarczającą reprezentacją środowiska przez istniejące organizacje przedsiębiorców i pracodawców. Pan Żurek powiedział, że temat jest problematyczny a zaproponowana przez BCC ustawa o powszechnym samorządzie gospodarczym jest zachętą do dyskusji na ten temat. Pan Stępniewski uzasadniając konieczność powołania PSG zwrócił uwagę na brak ogólnokrajowej reprezentacji zawodowej i gospodarczej warstwy /klasy/ społecznej jakim jest środowisko małych i średnich przedsiębiorców w Polsce i tym samym pozbawienie ich możliwości szerszego udziału w życiu społecznym i gospodarczym Kraju. Podając przykłady działających w Niemczech i Francji samorządów gospodarczych A. Stępniewski wskazywał na korzyści przede wszystkim dla drobnych przedsiębiorców działających w ramach tych instytucji i ogólnie w ramach samorządowego państwa opartego na partycypacji społecznej. W bardzo ciekawej wymianie poglądów głównie z panelistami wzięli udział m.in. R.Składowski, W.Włodarczyk, M.Żak, E.Wrzecionkowska, J.Modzelewska, którzy przede wszystkim akcentując znaczenie sprawy zwracali uwagę na dodatkowe możliwości rozwój gospodarki i konieczne zmiany w ustroju Państwa. Po seminarium w gronie Szlachetnych omówiliśmy zasady organizacji spotkań z kandydatami na Prezydenta RP.

Tezy Programowe Szlachetnych

Wstęp 

Polska dokonała przez ostatnie 30 lat ogromnego skoku cywilizacyjnego, dwa razy więcej produkuje towarów i usług a eksport jest osiem razy większy. Żyjemy dłużej i znacznie lepiej. Nasz Kraj jest niewątpliwie piękniejszy, mądrzejszy i bardziej zasobny. Osiągnęliśmy to wielkim kosztem. Polacy należą do najszybciej starzejących się społeczeństw na świecie. Z Polski wyemigrowało za pracą ponad 2 mln młodych wykształconych osób. W Kraju w dalszym ciągu jest ponad 10% bezrobotnych głównie młodych wykształconych ludzi a dzietność polskich kobiet obniża się do poziomu 1,3 d/k, który grozi najpierw wstrzymaniem rozwoju a w konsekwencji...

....

Czytaj więcej...

login