logo Szlachetnych z drzewkiem 50x75procjpg

 • 111111111111

  PRACĄ DLA NASZYCH RODZIN I OJCZYZNY 
  ZBUDUJEMY POLSKĘ SPRAWNĄ, SILNĄ I SPRAWIEDLIWĄ

 • 2

12.03.15 w Lipiu spotkali się liderzy grup Szlachetnych, którzy wymienili informacje o swojej działalności i przedstawili plany na 2015 rok. Omówiono także tematy, które przedstawiciele naszego środowiska wniosą do dyskusji z kandydatami na Prezydenta RP. Są nimi:

 1. Rozwój rolnictwa i terenów wiejskich w tym ochrona polskiej ziemi przed wykupem zagranicznych inwestorów,
 2. Konieczna zmiana modelu rozwoju polskiej gospodarki z zależnej od globalnego kapitału zagranicznego na model gospodarki koordynowanej opartej na wykorzystaniu własnych zasobów w tym powołanie powszechnego samorządu gospodarczego,
 3. Skuteczna i długotrwała polityka pro rodzinna,
 4. Strategia umacniania obronności Kraju,
 5. Zmiana modeli edukacji narodowej i propagowania kultury polskiej w Kraju i zagranicą, obejmujące także Polonię. Następnie omówiono plany najbliższych spotkań całego środowiska.

Tezy Programowe Szlachetnych

Wstęp 

Polska dokonała przez ostatnie 30 lat ogromnego skoku cywilizacyjnego, dwa razy więcej produkuje towarów i usług a eksport jest osiem razy większy. Żyjemy dłużej i znacznie lepiej. Nasz Kraj jest niewątpliwie piękniejszy, mądrzejszy i bardziej zasobny. Osiągnęliśmy to wielkim kosztem. Polacy należą do najszybciej starzejących się społeczeństw na świecie. Z Polski wyemigrowało za pracą ponad 2 mln młodych wykształconych osób. W Kraju w dalszym ciągu jest ponad 10% bezrobotnych głównie młodych wykształconych ludzi a dzietność polskich kobiet obniża się do poziomu 1,3 d/k, który grozi najpierw wstrzymaniem rozwoju a w konsekwencji...

....

Czytaj więcej...

login