logo Szlachetnych z drzewkiem 50x75procjpg

  • 111111111111

    PRACĄ DLA NASZYCH RODZIN I OJCZYZNY 
    ZBUDUJEMY POLSKĘ SPRAWNĄ, SILNĄ I SPRAWIEDLIWĄ

  • 2

Po raz szósty / 16.04.2015./ przedsiębiorcy i naukowcy debatowali o stanie polskiej gospodarki po 25 latach transformacji. W referacie wprowadzającym prof. J. Gardawski na początku, przypomniał jakie bariery wzrostu opisał w swojej książce "Rzemieślnicy i biznesmeni" jako wynik badań sektora średnich polskich przedsiębiorstw. Po tym nastąpiła najciekawsza cześć wystąpienia w której profesor stwierdził, że wraz z innymi uczonymi szuka nowych rozwiązań systemowych usprawniających naszą gospodarkę. Wymienił tu grupę krakowskich uczonych i prof. J.Hausnera. Opisał krótko system rynkowej gospodarki koordynowanej jako jeden z rozważanych modeli, który można wdrożyć w Polsce. Nie bez przyczyny prof. Gardawski przywołał nazwisko prof. Balcerowicza przypominając, że "w tych świętych murach SGH powstała 25 lat temu koncepcja transformacji gospodarczej Polski". Ja pomyślałem, że to dobry moment na dalsze zmiany. Profesor Gardawski z uznaniem wyraził się o naszej inicjatywie jako o dobrym przykładzie aktywności społecznej i dużym naszym wkładzie w poszukiwanie dobrych rozwiązań. Następnym dyskutantem był Jeremi Mordasewicz, który w sposób uporządkowany przedstawił występujące obecnie bariery rozwoju przedsiębiorczości w Kraju. Uzupełnieniem dotychczasowych wystąpień był głos polemiczny prof. K. Jasieckiego, który w sposób bardzo sugestywny przedstawił przyczyny powstania barier rozwoju przedsiębiorczości w kontekście historycznym. W dalszej debacie wzięli udział przeważnie przedsiębiorcy, którzy dodawali do ogólnych stwierdzeń, swoje doświadczenia wyniesione z prowadzenia firm.

Tezy Programowe Szlachetnych

Wstęp 

Polska dokonała przez ostatnie 30 lat ogromnego skoku cywilizacyjnego, dwa razy więcej produkuje towarów i usług a eksport jest osiem razy większy. Żyjemy dłużej i znacznie lepiej. Nasz Kraj jest niewątpliwie piękniejszy, mądrzejszy i bardziej zasobny. Osiągnęliśmy to wielkim kosztem. Polacy należą do najszybciej starzejących się społeczeństw na świecie. Z Polski wyemigrowało za pracą ponad 2 mln młodych wykształconych osób. W Kraju w dalszym ciągu jest ponad 10% bezrobotnych głównie młodych wykształconych ludzi a dzietność polskich kobiet obniża się do poziomu 1,3 d/k, który grozi najpierw wstrzymaniem rozwoju a w konsekwencji...

....

Czytaj więcej...

login