logo Szlachetnych z drzewkiem 50x75procjpg

  • 111111111111

    PRACĄ DLA NASZYCH RODZIN I OJCZYZNY 
    ZBUDUJEMY POLSKĘ SPRAWNĄ, SILNĄ I SPRAWIEDLIWĄ

  • 2

7 maja 2015r w Lipiu odbyło się spotkanie naszego środowiska. Gospodarz spotkania Andrzej Stępniewski przywitał gości następującymi słowami: Witam Szlachetnych i ich gości. Dzisiejsze spotkanie jest poświęcone patriotyzmowi. Witam znakomitego gościa profesora socjologii Juliusza Gardawskiego, którego prosiłem o omówienie tematu „Dzisiejszy patriotyzm i jego znaczenie w rozwoju Kraju”. Witam także profesora Krzysztofa Jasieckiego, którego proszę o dodanie do tematu swoich obserwacji na ten temat patriotyzmu w innych krajach. Na wstępie podam w skrócie kilka informacji o Szlachetnych. Ruch Szlachetnych PRO powstał z inicjatywy paru patriotów i jest jak dotychczas ruchem społecznym, działającym bez struktur na zasadzie wzajemnego zaufania. Założycielami są Polacy szlachetni dla których Rodzina Praca Ojczyzna to wartości najważniejsze. Każdy z nas wniósł do tego dzieła swoje przemyślenia i dorobek. Tym sposobem ta inicjatywa działająca trochę dłużej niż rok wykorzystując efekt synergi ma jasne cele i zadania oraz już parę dokonań.

Celem Szlachetnych jest stworzenie elitarnej grupy Polaków, którzy widząc nadchodzący ogólnoświatowy kryzys obecnie istniejącego systemu, opartego na ogromnych dysproporcjach dochodowych, chcą podjąć trud przygotowania Kraju do zagrożeń, jakie mogą nastąpić w wyniku spodziewanych rewolucyjnych zmian na świecie. Elitę Kraju muszą tworzyć patrioci polscy mający cechy ludzi szlachetnych. Szlachetność jest naturalnym stanem człowieka, który ma czyste sumienie wg etyki chrześcijańskiej, ma świadomość, że pracując uczciwie dla swojej rodziny pracuje także dla Polski, uważa że jest współwłaścicielem Ojczyzny razem z innymi obywatelami Rzeczpospolitej, Nasz program zakłada, że ludzie szlachetni tworzą grupy Ruchu z ludzi o tych samych lub podobnych wartościach i celach, budując w koło siebie dobro. Grupy utrzymują ze sobą łączność i współpracują przy większych dziełach, Obecnie do idei budowania elity w oparciu o ludzi szlachetnych, zaczynają włączać się istniejące już dawniej wspólnoty mające swoją wizję Polski podobną do Nowej Sarmacji i chcą współpracować. Teraz zbieramy różne bardzo ciekawe inicjatywy społeczne i propozycje programowe. Do tego dzieła potrzebna jest jednak instytucja zatrudniająca wybitnych polskich naukowców. Poszukujemy chętnych do współpracy przy organizacji tego dzieła. Zebrana wiedza powinna posłużyć do zaczęcia projektowania społeczno-gospodarczej strategii rozwoju Polski. Takie działanie uzyska wsparcie Szlachetnych i innych środowisk patriotycznych, ale przede wszystkim uzyska szeroką aprobatę społeczną. Ruch Szlachetnych już zaczął przygotowywać się do dzieła opracowania nowej strategii rozwoju Polski, proponując Tezy Programowe naszego środowiska. Zadania ujęte w tezach programowych inspirują nasze środowisko do udziału w pracach nad następującymi tematami:
a/poparcie i wspomaganie prac przy zmianie modelu gospodarki polskiej z uzależnionej na koordynowaną,
b/ wprowadzenie powszechnego samorządu gospodarczego,
c/budowanie regionalnych ochotniczych formacji obrony kraju, d/inne tematy są w opracowaniu.

Wykorzystując stronę internetową www.szlachetni.org upowszechniamy ideę naszego środowiska przez internet. Współorganizujemy seminaria na SGH w cyklu Polski Kapitalizm. Wykorzystujemy dorobek /stenogramy/ tych seminariów w polemikach programowych. Mamy w planach wydanie większej publikacji jako nasz wkład w zmianę w Polsce modelu gospodarczego. Jeszcze przed wakacjami zorganizujemy w Lipiu 2 spotkania programowe i jedno na SGH. Najbliższe spotkanie w Lipiu będzie 28.05.2015r. o godz.17:00 z byłym ministrem obrony narodowej Romualdem Szeremietiewiem na temat „Polskie Wojsko Dzisiaj”. Seminarium na SGH 15.06.2015r. poprowadzi Antoni Rutka razem Jolantą Czubak na temat „Dotacje dla innowacyjnych”. Planujemy zorganizować jeszcze jedno spotkanie pod koniec czerwca w Lipiu na aktualne tematy polityczne. Zakładamy że nasza działalność w drugim półroczu b.r. zdominowana będzie przez wybory do Parlamentu. Dziękuję za uwagę i proszę profesora Gardawskiego o głos. Profesor Gardawski przedstawił w swoim wystąpieniu wnioski wynikające z lektury książki Karla Polanyja „Wielka Transformacja”. Książka napisana była przed II-gą Wojną Światową i odnosiła się do sytuacji społeczno-gospodarczej lat 20-tych XX wieku. Główną myślą autora była teza, że tylko ustrój faszystowski może wyprowadzić ówczesny świat z kryzysu. Jak to się skończyło wszyscy wiemy. Natomiast podstawowy wniosek wynikający z tej lektury dotyczy możliwych skutków społecznych radykalnych zmian proponowanych w sytuacjach kryzysowych. W drugiej części wystąpienia profesor Gardawski wskazał na ogromną rolę otwartej kultury jako elementu integrującego naród, czynnika wzmacniającego pozycję Kraju oraz dobra przyciągającego inne narody. Prawdziwy patriotyzm ma korzenie w tradycji i wysokiej kulturze. Profesor Jasiecki w swoim wystąpieniu przedstawił uwarunkowania historyczne i kulturowe wpływające na politykę współczesnych Chin. Wykład profesora był świetnie udokumentowany przykładami z życia politycznego i gospodarczego władz oraz społeczeństwa chińskiego. Najbardziej szokująca była informacja profesora dotycząca postawy Chińczyków żyjących w diasporze. Okazuje się że Chińczycy, obywatele innych Państw przez wiele pokoleń żyje w swojej kulturze a przede wszystkim wspomagają stary kraj. Chińczycy wyprzedzają Żydów w przywiązaniu do swojej tradycji narodowej, wspomaganej skutecznie przez instytucje państwowe od stuleci. Patriotyzm Chińczyków i działanie ich Państwa powinno być wzorem do naśladowania przez Polaków. Dyskusja o sytuacji w Polsce oraz problem naszego patriotyzmu trwała do późna.

Tezy Programowe Szlachetnych

Wstęp 

Polska dokonała przez ostatnie 30 lat ogromnego skoku cywilizacyjnego, dwa razy więcej produkuje towarów i usług a eksport jest osiem razy większy. Żyjemy dłużej i znacznie lepiej. Nasz Kraj jest niewątpliwie piękniejszy, mądrzejszy i bardziej zasobny. Osiągnęliśmy to wielkim kosztem. Polacy należą do najszybciej starzejących się społeczeństw na świecie. Z Polski wyemigrowało za pracą ponad 2 mln młodych wykształconych osób. W Kraju w dalszym ciągu jest ponad 10% bezrobotnych głównie młodych wykształconych ludzi a dzietność polskich kobiet obniża się do poziomu 1,3 d/k, który grozi najpierw wstrzymaniem rozwoju a w konsekwencji...

....

Czytaj więcej...

login