logo Szlachetnych z drzewkiem 50x75procjpg

  • 111111111111

    PRACĄ DLA NASZYCH RODZIN I OJCZYZNY 
    ZBUDUJEMY POLSKĘ SPRAWNĄ, SILNĄ I SPRAWIEDLIWĄ

  • 2

28.05.2015r. w Lipiu odbyło się spotkanie sadowników z doradcami zajmującymi się pomocą w uzyskaniu dotacji dla przedsiębiorców planujących rozwijać swoje firmy poprzez innowacyjne inwestycje. Dyskutowano o przydatności modelu ‘klastra’ do rozwoju grup producentów rolnych działających w środowisku sadowników z okolic Grójca. Wymiana poglądów na ten temat w Lipiu miała na celu przygotowanie szerszej dyskusji w czasie planowanego seminarium na SGH. W dyskusji brali udział także: Roman Wierzbicki Prezes Solidarności Wiejskiej, prof. Krzysztof Jasiecki z PAN, Mariusz Sawiński z Polsko Amerykańskiej Rady Współpracy, oraz licznie zebrani koledzy z naszego środowiska SZLACHETNYCH. Po dwóch godzinach wymiany zdań na temat modelu rozwoju rolnictwa, gospodarz spotkania Andrzej Stępniewski przedstawił zebranym profesora

Romualda Szeremietiewa, którego poprosił o wprowadzenie do dyskusji na temat „Stanu Obronności Polski”. Profesor przedstawił swój sceptyczny pogląd o stanie obronności Kraju oraz planów zbrojeniowych dzisiejszej Armii. Wskazał na wschód gdzie historycznie i obecnie umiejscowione jest zagrożenie dla Polski. Omówił różnice cywilizacyjne między wschodem i zachodem Europy, które wywołują napięcia międzynarodowe i stąd wynikające stałe zagrożenie naszego Kraju. Postawił tezę, że w sytuacji stałego zagrożenia, obronność Polski powinna być postawiona na trzech filarach. Pierwszy to silna profesjonalna mobilna Armia z dobrze rozwiniętymi obiektami obronnymi. Drugi filar to udział w ‘niezawodnym’ sojuszu wojskowym. Trzecim filarem jest System Obrony Terytorialnej Kraju /SOTK/ przygotowanej do walki partyzanckiej w przypadku opanowania naszego terytorium przez wroga. Przedstawione tezy zostały przyjęte z dużym zainteresowaniem słuchaczy a propozycja stworzenia SOTK została wzbogacona wypowiedziami kolegów prowadzących obecnie klasy mundurowe w szkołach średnich oraz grupy strzeleckie. Środowisko SZLACHETNYCH bierze udział w budowaniu ruchu społecznego wspierającego wzrost obronności naszej Ojczyzny w oparciu o SOTK, widząc w tych działaniach szansę na wzrost aktywności społecznej inspirowanej patriotyzmem.

Tezy Programowe Szlachetnych

Wstęp 

Polska dokonała przez ostatnie 30 lat ogromnego skoku cywilizacyjnego, dwa razy więcej produkuje towarów i usług a eksport jest osiem razy większy. Żyjemy dłużej i znacznie lepiej. Nasz Kraj jest niewątpliwie piękniejszy, mądrzejszy i bardziej zasobny. Osiągnęliśmy to wielkim kosztem. Polacy należą do najszybciej starzejących się społeczeństw na świecie. Z Polski wyemigrowało za pracą ponad 2 mln młodych wykształconych osób. W Kraju w dalszym ciągu jest ponad 10% bezrobotnych głównie młodych wykształconych ludzi a dzietność polskich kobiet obniża się do poziomu 1,3 d/k, który grozi najpierw wstrzymaniem rozwoju a w konsekwencji...

....

Czytaj więcej...

login