logo Szlachetnych z drzewkiem 50x75procjpg

  • 111111111111

    PRACĄ DLA NASZYCH RODZIN I OJCZYZNY 
    ZBUDUJEMY POLSKĘ SPRAWNĄ, SILNĄ I SPRAWIEDLIWĄ

  • 2

14.06.2015r w Laskach w Domu Rekolekcyjnym odbyła się wielogodzinna dyskusja między ks. prof.Tadeuszem Guzem z KUL-u i Akademi Papieskiej z prof.Andrzejem Rucińskim z Uniwersytet Now Hampshire w USA przy udziale SZLACHETNYCH. Podstawowym pytaniem skierowanym do uczestników spotkania jakie postawił prowadzący Mariusz Sawiński było: jakie są współczesne wyzwania i związane z nimi zagrożenia dla ludzkości,które będą kształtować nowe kierunki gospodarcze, nowe struktury społeczne i etyczne? Odpowiadając na to pytanie prof.Ruciński wskazywał między innymi na szalony rozwój techniki komputerowej do gromadzeia i przesyłania informacji /internet/ oraz coraz większą ingerencje tej techniki w życie człowieka co może ograniczać jego wolność a nawet burzyć życie społeczne. ks. prof. Guz w swoim wystąpieniu uzasadnił, że technika jest przedmiotem, który tworzy człowiek i od niego zależy jak i do czego go wykorzysta. Technika może być przydatna do budowania dobra ale także do niszczenia ludzi np.przez kłamstwo, łamanie prywatności czy deprawację. Za robienie zła trzeba karać niezależnie od tego czy ono powstaje w świecie realnym czy wirtualnym. Uczestnicy spotkania podawali wiele przykładów braku reakcji w Polsce na ewidentne zło tworzone bezkarnie przez internet. Dyskutowano także o projekcie powołania Centrum Edukacji Liderów /CEL/ wspartego autorytetem wybitnych naukowców z zagranicy. Na koniec ustalono, że konieczne będą kolejne spotkania bardziej szczegółowe.

Tezy Programowe Szlachetnych

Wstęp 

Polska dokonała przez ostatnie 30 lat ogromnego skoku cywilizacyjnego, dwa razy więcej produkuje towarów i usług a eksport jest osiem razy większy. Żyjemy dłużej i znacznie lepiej. Nasz Kraj jest niewątpliwie piękniejszy, mądrzejszy i bardziej zasobny. Osiągnęliśmy to wielkim kosztem. Polacy należą do najszybciej starzejących się społeczeństw na świecie. Z Polski wyemigrowało za pracą ponad 2 mln młodych wykształconych osób. W Kraju w dalszym ciągu jest ponad 10% bezrobotnych głównie młodych wykształconych ludzi a dzietność polskich kobiet obniża się do poziomu 1,3 d/k, który grozi najpierw wstrzymaniem rozwoju a w konsekwencji...

....

Czytaj więcej...

login