logo Szlachetnych z drzewkiem 50x75procjpg

  • 111111111111

    PRACĄ DLA NASZYCH RODZIN I OJCZYZNY 
    ZBUDUJEMY POLSKĘ SPRAWNĄ, SILNĄ I SPRAWIEDLIWĄ

  • 2

Od dwóch lat środowisko ludzi SZLACHETNYCH organizuje przemiennie w Warszawie i w Lipiu /gmina Błędów/ seminaria dotyczące sytuacji w naszym Kraju. Omawiane są problemy polityczne, społeczne, gospodarcze i bezpieczeństwa narodowego Polski ale przede wszystkim uczestnicy spotkań dyskutują o przyszłości. Zastanawiają się nad zagrożeniami i barierami utrudniającymi rozwój Ojczyzny. Celem tych spotkań jest integracja patriotycznych środowisk naukowców z ludźmi ciężkiej pracy a efektem mają być publikacje naukowe i książki. Spotkania seminaryjne są przygotowywane przez członków środowiska zamieszkałych głównie na wsi przy współpracy wybitnych naukowców z uczelni warszawskich i Polskiej Akademii Nauk. Tym razem spotkanie odbyło się 1.10.2015r w Błędowie i rozpoczęło się od zwiedzania Bazy Logistycznej we wsi Zofiówka Grupy Producentów Rolnych Spółdzielni Ogrodniczej w Grójcu, by następnie zasiąść do debaty. O możliwych scenariuszach rozwoju tego regionu w przyszłości, dyskutowali z sadownikami profesorowie Juliusz Gardawski Dyrektor Instytutu Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej i Krzysztof Jasiecki z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, dr Dariusz Grabowski Prezes Klubu Inteligencji Polskiej oraz Robert Składowski Prezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców i inni znamienici goście. Historię rozwoju sadownictwa w regionie i grup producentów rolnych w Gminie Błędów przedstawił wójt Marek Mikołajewski a o etapach rozwoju Spółdzielni Ogrodniczej w Grójcu ciekawie opowiedział Prezes Piotr Szybiński. Po ich wystąpieniach głos zabrali profesorowie przekazując wyrazy swojego podziwu sadownikom za odwagę w podejmowaniu dużych innowacyjnych inwestycji a władzą gminy przekazali uznanie za sprzyjanie rozwojowi regionu. Profesor Gardawski wskazał w swoim wystąpieniu na pionierski charakter powstawania wspólnot społeczeństwa lokalnego w czasie organizacji grup producentów rolnych co tworzy kapitał ludzki podstawową wartość nowoczesnej gospodarki rynkowej. Profesor Jasiecki mówił o bardzo ważnych elementach innowacyjności zawartych w centrach logistycznych oraz ogromnego znaczenia dla Kraju takich inicjatyw, które lokują Polskę w czołówce rozwoju świata nawet w niszowych branżach jakim jest sadownictwo. Obaj Profesorowie zobowiązali się do propagowania sukcesu grójeckich sadowników i Gminy Błędów w Kraju i za granicą. Obiecali także namawiać wszystkich od których zależy rozwój Polski do zbudowania modelu rozwoju całego polskiego rolnictwa w oparciu o doświadczenia sadowników. W dalszej dyskusji żywy udział wzięli także przedstawiciele sektora małych i średnich przedsiębiorstw domagając się powołania w Polsce powszechnego samorządu gospodarczego jako przedstawiciela interesu drobnego biznesu, podstawowego elementu klasy średniej polskiego społeczeństwa. Po paru godzinach żywej i ciekawej dyskusji uczestnicy spotkania przenieśli się do Ośrodka Ekostawy w Błędowie gdzie dalej debatowano nad sprawami Ojczyzny. Następne seminarium odbędzie się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Tezy Programowe Szlachetnych

Wstęp 

Polska dokonała przez ostatnie 30 lat ogromnego skoku cywilizacyjnego, dwa razy więcej produkuje towarów i usług a eksport jest osiem razy większy. Żyjemy dłużej i znacznie lepiej. Nasz Kraj jest niewątpliwie piękniejszy, mądrzejszy i bardziej zasobny. Osiągnęliśmy to wielkim kosztem. Polacy należą do najszybciej starzejących się społeczeństw na świecie. Z Polski wyemigrowało za pracą ponad 2 mln młodych wykształconych osób. W Kraju w dalszym ciągu jest ponad 10% bezrobotnych głównie młodych wykształconych ludzi a dzietność polskich kobiet obniża się do poziomu 1,3 d/k, który grozi najpierw wstrzymaniem rozwoju a w konsekwencji...

....

Czytaj więcej...

login