logo Szlachetnych z drzewkiem 50x75procjpg

  • 111111111111

    PRACĄ DLA NASZYCH RODZIN I OJCZYZNY 
    ZBUDUJEMY POLSKĘ SPRAWNĄ, SILNĄ I SPRAWIEDLIWĄ

  • 2

Kolejna debata zorganizowana na SGH przez prof. Juliusza Gardawskiego cyklu „Polski kapitalizm” odbyła się 29.10.2015r. z udziałem naszego środowiska. Świetny wykład na temat ‘Globalny kapitał w polskim kapitalizmie – Case study:Biedronka’ /patrz w zakładce Biblioteka – Artykuły i opinie/ wygłoszony przez Pawła Gieorgica profesora Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu w Siedlcach, wywołał żywą dyskusje.

W debacie uczestnicy spotkania zastanawiali się nad pytaniem: jak ograniczyć dynamiczny rozwój w naszym Kraju dużych zagranicznych sieci handlowych, które niszczą drobny polski handel i okradają Państwo?. Zdecydowana większość dyskutantów wskazywała na rozrost dużych globalnych firm w całym świecie, które niszczą rodzimych producentów, handlowców i usługodawców , tworząc monopole na rymku. W takiej sytuacji dotychczasowy wolny rynek jest przejmowany przez globalny biznes, którego siła ekonomiczna dominuje nawet nad dużymi państwami, które są zbudowane przeważnie wg zasad liberalnej demokracji. W tego typu państwach pod presją ekonomiczną, elity władzy szybko uzależniają się od finansów zagranicznych i przez głupotę lub dla własnych korzyści, niszczą dotychczasowy ład społeczny i uzależniają kraj od globalnego kapitału. Grecja jest typowym przykładem państwa, które straciło swoją niezależność polityczną i gospodarczą na rzecz struktur zagranicznych. Wydaje się, że Polska weszła na podobną drogę co Grecja i naukowcy określają nasz typ gospodarki jako ‘gospodarka zależna’ /oczywiście od kapitału zagranicznego/. Na drugie pytanie, które brzmiało: co robić by Polska nie stała się kolonią globalnego kapitału?, nie było jednoznacznych i pewnych odpowiedzi. Dominował pogląd, że podstawowym warunkiem skutecznej obrony jest silne państwo ale na pytanie jak takie państwo zbudować?, nie było tym razem odpowiedzi. O koniecznej zmianie typu gospodarki Polskiej z ‘gospodarki zależnej’ na ‘gospodarkę koordynowaną’ / przez silne państwo/ pisze profesor Juliusz Gardawski w artykule: ”Polityka Przemysłowa Zależnej Gospodarki Rynkowej” zamieszczonym na stronie: www.szlachetni.org ,w zakładce: Biblioteka – Artykuły i opinie.

Tezy Programowe Szlachetnych

Wstęp 

Polska dokonała przez ostatnie 30 lat ogromnego skoku cywilizacyjnego, dwa razy więcej produkuje towarów i usług a eksport jest osiem razy większy. Żyjemy dłużej i znacznie lepiej. Nasz Kraj jest niewątpliwie piękniejszy, mądrzejszy i bardziej zasobny. Osiągnęliśmy to wielkim kosztem. Polacy należą do najszybciej starzejących się społeczeństw na świecie. Z Polski wyemigrowało za pracą ponad 2 mln młodych wykształconych osób. W Kraju w dalszym ciągu jest ponad 10% bezrobotnych głównie młodych wykształconych ludzi a dzietność polskich kobiet obniża się do poziomu 1,3 d/k, który grozi najpierw wstrzymaniem rozwoju a w konsekwencji...

....

Czytaj więcej...

login