logo Szlachetnych z drzewkiem 50x75procjpg

  • 111111111111

    PRACĄ DLA NASZYCH RODZIN I OJCZYZNY 
    ZBUDUJEMY POLSKĘ SPRAWNĄ, SILNĄ I SPRAWIEDLIWĄ

  • 2

13.01.2016 na terenie Szkoły Głównej Handlowej odbyło się 9-te seminarium z cyklu „Polski Kapitalizm” zorganizowane przez Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej SGH wspólnie z Mazowieckim Zrzeszeniem Handlu Przemysłu i Usług. Referat wprowadzający wygłosił dr hab. Andrzej Gałązka z Zakładu Rozwoju Lokalnego i Regionalnego SGH pt. „Meandry lokalnej polityki wspierania rozwoju gospodarczego w Polsce”.

Pan profesor posiłkując się licznymi przykładami oraz różnego typu tabelami uzasadnił tezę ogólnie znaną, która brzmi ‘ w Polsce nie ma systemu rozwoju opartego na strategii Krajowej, której głównym elementem powinny być  przygotowane i realizowane strategie regionalne czy lokalne’. Lokalnie w Polsce dominuje rozwój chaotyczny nastawiony na bieżące potrzeby społeczne. Tylko w małym stopniu wszelkiego typu rozwój odnosi się do zapisów w strategii krajowej co oznacza, że wraca stare porzekadło ‘ planiści swoje i życie swoje’. Brak systemu wspierającego rozwój całego Kraju jest ogromnym błędem politycznym wszystkich dotychczasowych Rządów RP. Ta sytuacja powoduje ogromne straty w wydatkach na żle zaplanowane programy i ich realizacje. Po referacie wprowadzającym nastąpiła ożywiona dyskusja. Przede wszystkim przedsiębiorcy odnosili się bardzo krytycznie do praktyki dotyczącej wyboru i finansowania programów rozwoju gospodarczego w regionach pokazując konkretne przykłady złych a wręcz niepotrzebnych inwestycji. Wskazywali na podstawową przyczynę tych strat wymieniając brak konsultacji ze środowiskiem miejscowych przedsiębiorców o celach rozwoju a przede wszystkim o włączeniu firm w ten proces.

Duży nacisk w dyskusji został położony na konieczność powołania w Polsce powszechnego samorządu gospodarczego, który wzorem Niemiec i Francji jest razem z samorządem lokalnym podstawowym partnerem dla administracji publicznej w budowaniu i realizacji strategii rozwoju gospodarczego na swoim terenie a tym samym całego Kraju.

Tezy Programowe Szlachetnych

Wstęp 

Polska dokonała przez ostatnie 30 lat ogromnego skoku cywilizacyjnego, dwa razy więcej produkuje towarów i usług a eksport jest osiem razy większy. Żyjemy dłużej i znacznie lepiej. Nasz Kraj jest niewątpliwie piękniejszy, mądrzejszy i bardziej zasobny. Osiągnęliśmy to wielkim kosztem. Polacy należą do najszybciej starzejących się społeczeństw na świecie. Z Polski wyemigrowało za pracą ponad 2 mln młodych wykształconych osób. W Kraju w dalszym ciągu jest ponad 10% bezrobotnych głównie młodych wykształconych ludzi a dzietność polskich kobiet obniża się do poziomu 1,3 d/k, który grozi najpierw wstrzymaniem rozwoju a w konsekwencji...

....

Czytaj więcej...

login