logo Szlachetnych z drzewkiem 50x75procjpg

 • 111111111111

  PRACĄ DLA NASZYCH RODZIN I OJCZYZNY 
  ZBUDUJEMY POLSKĘ SPRAWNĄ, SILNĄ I SPRAWIEDLIWĄ

 • 2

baby-20674 640 Nie ma stanów pośrednich między byciem lub niebyciem człowiekiem szlachetnym.

Za szlachetnych mogą uznać się Polacy mieszkający w kraju i zagranicą, którzy:

 • nazywają się szlachetnymi, bo ich życie normują wartości ustalone w dekalogu,
 • inspiruje ich tradycja narodowa związana z kulturą sarmacką (bez negatywnych postaw dawnej szlachty),
 • działają społecznie, pomagają ludziom, pracując wykonują dobrze swoje obowiązki,
 •  zachowują się godnie w każdej sytuacji życiowej,
 • są odpowiedzialni, lojalni, kreatywni i odważni, a nade wszystko są polskimi patriotami,
 • poszukują innych szlachetnych by z nimi tworzyć grupy Nowej Sarmacji.
 • tworzą dobro i walczą ze złem;
 • uważają się za współwłaścicieli Polski i z tego faktu wynikają ich prawa i obowiązki;
 • wypełniają swoje życie pracą dla rodziny i Ojczyzny, łącząc szczęście rodziny z pomyślnością Ojczyzny;
 • w życiu codziennym są obywatelami prawomyślnymi, a walkę o swoje prawa i lepszą Polskę prowadzą zgodnie z zasadami demokracji,
 • cenią swoją wolność osobistą i niezależność państwową,
 • dbają o swoją reputację, wysoki poziom etyczny w rodzinie i poprawne stosunki międzyludzkie w swoim otoczeniu.

Każdy, kto chce nazwać siebie szlachetnym powinien porównać swoje poglądy i postępowanie z Kodeksem postępowania szlachetnych.

Jeżeli nie ma sprzeczności, to każdy w swoim sumieniu może przyznać sobie tytuł szlachetnego i to go upoważnia do wstąpienia do istniejącej grupy Szlachetnych lub utworzenia nowej swojej grupy.

Z tytułu szlachetności można zrezygnować samemu lub utracić tytuł przez wykluczenie z grupy. Ważnymi powodami pozbawienia szlachetności przez kolegów z grupy mogą być: zdrada tajemnicy, nieetyczne zachowanie i postępowanie, używanie kłamstwa, brak zaangażowania w pracę społeczną itp

Tezy Programowe Szlachetnych

Wstęp 

Polska dokonała przez ostatnie 30 lat ogromnego skoku cywilizacyjnego, dwa razy więcej produkuje towarów i usług a eksport jest osiem razy większy. Żyjemy dłużej i znacznie lepiej. Nasz Kraj jest niewątpliwie piękniejszy, mądrzejszy i bardziej zasobny. Osiągnęliśmy to wielkim kosztem. Polacy należą do najszybciej starzejących się społeczeństw na świecie. Z Polski wyemigrowało za pracą ponad 2 mln młodych wykształconych osób. W Kraju w dalszym ciągu jest ponad 10% bezrobotnych głównie młodych wykształconych ludzi a dzietność polskich kobiet obniża się do poziomu 1,3 d/k, który grozi najpierw wstrzymaniem rozwoju a w konsekwencji...

....

Czytaj więcej...

login