logo Szlachetnych z drzewkiem 50x75procjpg

 • 111111111111

  PRACĄ DLA NASZYCH RODZIN I OJCZYZNY 
  ZBUDUJEMY POLSKĘ SPRAWNĄ, SILNĄ I SPRAWIEDLIWĄ

 • 2

concentrical-152573 640

 

 

 

 

 

 

Każdy szlachetny Polak powinien wstapić do istniejącej już grupy Szlachetnych lub założyć nową w celu:

 • upowszechniania tezy, że tworzenie dobra to godne życie;
 • uświadomienie Polakom, że są współwłaścicielami Polski;
 • zaproponowanie w swoim środowisku takich działań, które zaczną zmieniać Polskę w kierunku znalezienia sensu życia w pracy dla rodziny i Ojczyzny;
 • zakotwiczenie Polaków w Kraju dając im możliwość powszechnego budowania ojcowizny dla swoich dzieci;
 • ciągłego budowania silnego Państwa Polskiego dającego bezpieczeństwo socjalne wszystkim obywatelom, a w szczególności rodzinom wielodzietnym i wielopokoleniowym;
 • wspomaganie rodzimej kultury, tej tradycyjnej i tej współczesnej;
 • upowszechnianie wiedzy, że tylko aktywna postawa Polaków może zmienić Kraj i przeciwstawić się zalewającej nas tandecie.
 • budowanie wspólnoty polaków szlachetnych.
 • dawania przykładu życia etycznego i moralnego postępowania. 

Tezy Programowe Szlachetnych

Wstęp 

Polska dokonała przez ostatnie 30 lat ogromnego skoku cywilizacyjnego, dwa razy więcej produkuje towarów i usług a eksport jest osiem razy większy. Żyjemy dłużej i znacznie lepiej. Nasz Kraj jest niewątpliwie piękniejszy, mądrzejszy i bardziej zasobny. Osiągnęliśmy to wielkim kosztem. Polacy należą do najszybciej starzejących się społeczeństw na świecie. Z Polski wyemigrowało za pracą ponad 2 mln młodych wykształconych osób. W Kraju w dalszym ciągu jest ponad 10% bezrobotnych głównie młodych wykształconych ludzi a dzietność polskich kobiet obniża się do poziomu 1,3 d/k, który grozi najpierw wstrzymaniem rozwoju a w konsekwencji...

....

Czytaj więcej...

login